Społeczne

Zamieszanie wokół wyboru wariantu obwodnicy Kalisza. Poseł Mariusz Witczak: Mamy do czynienia z grubą manipulacją

2023-01-09 17:00:00 BK

Na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA wskazano wariant 6 przebiegu obwodnicy Kalisza, a po w protokole z posiedzenia, po dwóch miesiącach pojawił się wariant nr 5. Skąd ta zmiana? Pomyłka czy celowe działanie? Sprawę wyjaśnia m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, który otrzymał zaskakującą odpowiedź na interpelację od Ministra Infrastruktury.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Podczas posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się 30 września br. obradujący jako najkorzystniejszy ocenili wariant 6., który powstał na skutek protestu władz samorządowych Nowych Skalmierzyc, jest wariantem wynikowym, stanowiącym połączenie wariantów 5 i 1 . 

Po dwóch miesiącach pojawił się protokół z posiedzenia. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA wskazała wariant przebiegu obwodnicy Kalisza do dalszych prac. Pobiegnie poza granicami miasta, tzw. wariantem nr 5. Pisaliśmy o tym: https://calisia.pl/wariant-nr-5-obwodnicy-kalisza-to-manipulacja-albo-pomylka-posel-mariusz-witczak-czekamy-na-wyjasnienia,60097

Skąd ta zmiana? Do wyjaśnienia tej sprawy dąży nie tylko Burmistrz Nowych Skalmierzyc, ale również poseł KO Mariusz Witczak. Skierował interpelację Ministerstwa Infrastruktury w sprawie inwestycji. Odpowiedź okazała się zaskakująca i rozbieżna z protokołem KOPI.

- Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych rozpatrzyła dokumentację w postaci studium technicznoekonomiczno-środowiskowego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin, odc. B. Kokanin – Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza)”. Przeprowadzona analiza wielokryterialna wykazała, że wariantem preferowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest wariant 6, a wariantem alternatywnym jest wariant 5 przebiegu obwodnicy Kalisza - czytamy w odpowiedzi.

- Okazało się wskazany został wariant nr 5, ustalony został konsensus, a protokół jest zupełnie inny. Burmistrz Nowych Skalmierzyc zapowiedział podjęcie kroków prawnych w tej sprawie. Mamy tu do czynienia z sytuacją kuriozalną. Jedną rzecz się ustala, uzgadnia a później się to zmienia - komentuje poseł Mariusz Witczak. - Skoro jest takie przeświadczenie Ministerstwa i taka a nie inna wiedza samorządowców to mamy tutaj do czynienia z grubą manipulacją. Jeżeli te kwestie się potwierdzą to znaczy, że sprawa została załatwiona pod stołem. Nie wiemy jakie są tego powody oraz kto i w jaki sposób ingeruje w tego typu decyzje. 

Specjalne pismo od posła Mariusza Witczaka i senatora Janusza Pęcherza z apelem Burmistrza Nowych Skalmierzyc zostało skierowane do Ministerstwa Infrastruktury. Parlamentarzyści żądają wyjaśnień i transparentności w tej sprawie. 

- Problem jest głębszy. Miałem przyjemność pracować nad wpisaniem drogi 4-pasmowej pomiędzy Kaliszem a Ostrowem a przed wszystkim włączeniem Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 4-pasmówką do autostrady A2 i już w 2015 roku ogłoszony został przetarg na pierwsze prace projektowe. Od tego momentu minęło już 7 lat, wchodzimy już w rok wyborczy. W tej kwestii nie ma żadnych postępów. W każdej kampanii wyborczej PiS obiecywał inwestycje drogowe, obwodnice, a jakie są tego efekty to widzimy dzisiaj - mówi poseł KO. - Dziś dyskutujemy jaki wariant wybrać i kto jak zrozumiał posiedzenie KOPI, dlaczego ustalono nr 6, a później wpisano nr 5. To jest żałosny obraz polityki PiSu jeżeli chodzi o inwestycje drogowe.

Pismo w kwestii zamieszania wokół wyboru wariantu przebiegu obwodnicy Kalisza wystosował 13 grudnia do GDDKiA Burmistrz Nowych Skalmierzyc. 

- Uprzejmie informuję, że zleciłem również zewnętrznej kancelarii prawnej zbadanie tego procederu i w najbliższym czasie zwrócimy się z zaleceniem podjęcia działań naprawczych zmierzających do sprostowania tego oczywistego błędu (jak mniemam nieświadomego, a nie umyślnego zafałszowania wydarzeń i ustaleń podjętych na posiedzeniu KOPI) - czytamy w piśmie. - Pomijając już aspekt prawny treści wskazanego protokołu pragnę po raz kolejny odnieść się do ustaleń merytorycznych niniejszego opracowania, a więc do wskazania WARIANTU 5 do dalszych prac projektowych. Takie rozstrzygnięcie, powtórzę to kolejny raz, będące nieuzasadnionym z uwagi na ustalenia z dnia 30 września br., rodzi olbrzymie konsekwencje. Przypomnę zapis, którego z niewiadomych powodów zabrakło w zaprezentowanym protokole, że w wyniku analizy wielokryterialnej zarówno na posiedzeniu KOPI w dniu 28 kwietnia 2022 roku (protokół nr 1/2022 ZOPI) oraz powtórzonym na omawianym posiedzeniu KOPI wariantem preferowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest WARIANT 6, natomiast wariantem alternatywnym jest WARIANT 5. Całe posiedzenie KOPI poświęcono więc omówieniu właśnie Wariantu 6, a jako uzasadnienie wskazano, że pomimo nieznacznej przewagi Wariantu 5, ze względu na opór społeczny i poparcie władz samorządowych większości gmin dla Wariantu 6, ten właśnie wariant, nazywany często KOMPROMISOWYM, został wskazany jako wiodący. Na pytanie Prezydenta miasta Kalisza „kiedy można się spodziewać "decyzji ostatecznej", prowadzący to spotkanie Dyrektor Tomasz Stańczak stwierdził, że „właśnie taka decyzja zapadła i znajdzie się w protokole, na który trzeba będzie poczekać ok. dwa trzy tygodnie". Czy zatem ten wydłużony czas sporządzenia protokołu był spowodowany koniecznością „dopasowania do nowych okoliczności"? Mam głęboką nadzieję, że jednak nie!

Na jakim etapie jest obwodnica Kalisza?

Inwestycja znajduje się na etapie prac przygotowawczych w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin. W toku prac projektowych inwestycja ta została podzielona na trzy niezależne pododcinki, pozwalające na wydzielenie obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, jako odrębnej inwestycji.

W IV kwartale 2022 r. planowane było złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2024 r., a samą realizację inwestycji w latach: 2026-2028.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować