Zaktualizują WPGO po wprowadzeniu ustawy śmieciowej

2015-03-18 16:00:00 redakcja

W Tłokini Kościelnej odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do udziału zostali zaproszeni przedstawicieli najważniejszych instytucji i firm związanych z gospodarką odpadami oraz samorządy i związki międzygminne.

fot. Kinga
fot. Kinga

Pomysł na zorganizowanie spotkania zrodził się po lekturze znowelizowanej ustawy o odpadach, gdzie pojawiły się m.in. nowa definicja RIPOK-u oraz konieczność aktualizacji WPGO do końca czerwca 2016 r.

Celem konferencji w Tłokini Kościelnej było przeprowadzenie wstępnych konsultacji do przyszłorocznej aktualizacji wielkopolskiego WPGO.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z gospodarką odpadami w Wielkopolsce – Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW, RDOŚ oraz WIOŚ. Na obrady zaproszono wszystkie zainteresowane strony z każdego regionu: miasta, gminy, związki międzygminne, firmy komunalne, RIPOK-i, instalacje zastępcze i firmy odbierające odpady, tak aby wspólnie, przy „okrągłych stołach”, wypracować spójne stanowisko dotyczące Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami to dokument strategiczny dla regionalnej gospodarki odpadami. Celem spotkania, na które zaproszono przedstawicieli dziesięciu regionów województwa wielkopolskiego było omówienie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów (RIPOK – Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych), jak i dla całych regionów gospodarki odpadami.

Ustawodawca przy okazji zmiany ustawy u utrzymaniu porządku i czystości, jak również zmiany ustawy o gospodarce odpadami zobowiązał Urzędy Marszałkowskie do modyfikacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami. Ta aktualizacja ma się zakończyć w lipcu 2016 roku i celem tego spotkania jest podsumowanie dotychczasowych działań w świetle obowiązujących WPGO i przystąpić do tworzenia nowych planów, w których wymogiem jest aby każdy projekt posiadał w załączniku plan inwestycyjny. Tylko inwestycje zapisane w tym załączniku do WPGO mają podstawę, aby sięgać po pieniądze unijne z rozdania 2014-2020 i realizować to, co w tym planie inwestycyjnym się znajdzie – powiedział Daniel Tylak, prezes Związku Komunalnego “Czyste Miasto Czysta Gmina” zasiadający w reprezentacji Regionu X (Kalisz, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków, Gołuchów, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek, Tuliszków, gimny woj. łódzkiego: Sierdz (wieś i miasto), GOszczanów, Warta, Wróblew).

Przypomnijmy, że w tym roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został nagrodzony tytułem „Kryształowy HIT Regionu 2014” za projekt pt. Nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

ZKG od prawie 10 lat eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zakład stanowi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych i trafiają do niego wytwarzane odpady z terenu gmin członkowskich Związku.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ