Społeczne

XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza już 24 września

2020-09-16 17:00:00 red

W czwartek, 24 września, o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza.

www.kalisz.pl
www.kalisz.pl

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miasta Kalisza:

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów XXV, XXVI, XXVII i XXVIII Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań

i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza,

2. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”,

4. gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

5. przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej,

6. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,

7. zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz,

8. podziału obszaru miasta Kalisza na sektory,

9. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 r.,

10. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,

12. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani █████████████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu,

13. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza.

 

VI. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Statutu Miasta Kalisza.

 

VII. Informacje:

– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.,

– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. (materiał przekazany 1.09.2020 r.)

 

VIII. Przyjęcie:

- sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2019 rok,

- sprawozdania za rok 2019 z realizacji uchwały Nr XLVI/564/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.11.2017 r. w sprawie realizacji pilotażowego projektu pn. „Powrót z bezdomności”.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje.

X. Interpelacje.

XI. Zapytania radnych.

XII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XIII. Punkt obywatelski.

XIV. Zamknięcie obrad.

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XXIX w dniu 24 września 2020 r.,

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ