Społeczne

XLIII Sesja Rady Miasta 30 września

2021-09-23 09:00:00 red

W czwartek, 30 września o godz. 9.00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Kalisza. Radni zdecydują na niej m.in. o nadaniu nowym drogom nazw.

zdjęcie ilustracyjne/www.kalisz.pl
zdjęcie ilustracyjne/www.kalisz.pl

Porządek obrad

XLIII Sesji Rady Miasta Kalisza

w dniu 30 września 2021 roku o godz. 9.00

 

I Otwarcie posiedzenia.

II Propozycje zmian porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów XL, XLI i XLII Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V Podjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

3. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia,

4. nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza,

5. pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych,

6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

7. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza,

8. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania,

9. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r.,

10. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła,

11. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ... na Prezydenta Miasta Kalisza.

VI Informacje:

- o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.,

- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

- o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. (materiał przekazany 31.08.2021 r.)

VII Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020 (przedział czasowy 2019-2020).

VIII Odpowiedzi na interpelacje.

IX Interpelacje.

X Zapytania radnych.

XI Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XII Punkt obywatelski.

XIII Zamknięcie obrad.

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XL w dniu 24 czerwca 2021 r.,

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ