Wyniki Egzaminu Maturalnego z Języka Polskiego

2011-05-04 20:06:41 Centrum Nowoczesnej Edukacji

Pierwszy dzień egzaminacyjnych zmagań za maturzystami. Prezentujemy przykładowe odpowiedzi z egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy) opracowany przez Centrum Nowoczesnej Edukacji w Kaliszu.

Centrum Nowoczesnej Edukacji
Centrum Nowoczesnej Edukacji
Język Polski, Poziom Podstawowy
4 maj 2011 r.


Pobierz: Centralna Komisja Egzaminacyjna - Pytania - Język Polski, Poziom Podstawowy


Arkusz z odpowiedziami opracowany przez Centrum Nowoczesnej Edukacji w Kaliszu www.akademiamatematyki.pl:
Przykładowe odpowiedzi
ZAD. 1.
Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełnią pytania postawione na początku akapitu 1?
Np. pytania postawione na początku pierwszego akapitu służą zasygnalizowaniu tematu, którego dotyczy tekst. Pytania służą także uświadomieniu czytelnikowi, że problematyka poruszona w tekście może dotyczyć wielu ludzi, w tym także czytelnika.
ZAD. 2.
W kontekście akapitu 2. wyjaśnij sens zdania: Słowem: rozmawiamy, ale nie komunikujemy się zbyt dobrze.
Sens przytoczonego zdania to rozbieżność pojęć rozmowa a komunikacja. Fakt, że ludzie z sobą rozmawiają, nie oznacza jeszcze, że się z sobą komunikują, ponieważ rozmowa może odbywać się bez prawidłowego rozumienia drugiej strony.
ZAD. 3.
Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, jak autorka rozumie termin komunikacja niewerbalna.
Komunikacja niewerbalna jest wyjaśniona przez autorkę, jako komunikowanie się, ale nie za pomocą słów. Do komunikacji niewerbalnej zaliczyła ton głosu, gestykulację rozmówcy, kontakt wzrokowy
ZAD. 4.
Z akapitu 3. wypisz dwa językowe wyznaczniki spójności tekstu.
Wskaźniki zespolenia, sformułowania nawiązujące do słów, które padły wcześniej:
…czyli m.in. gestów…
Owa komunikacja…
ZAD. 5.
Poprawnym relacjom interpersonalnym sprzyjają różne zachowania i cechy rozmówców przedstawione w akapitach 4. i 6. Zaznacz wszystkie właściwe.
c. umiejętność wzajemnego słuchania,
d. wrażliwość na drugiego człowieka,
e. empatyczna reakcja rozmówców,

ZAD. 6.
Z jakim obiegowym przekonaniem na temat prowadzenia rozmowy polemizuje autorka artykułu
w akapicie 2 autorka tekstu podejmuje polemikę z przekonaniem, że rozmowa polega tylko wymianie informacje pomiędzy rozmówcami, bez uwzględnienia reakcji odbiorcy i zdolności empatii.
ZAD. 7.
Jakie funkcje w tekście pełni akapit 5? Wymień dwie.
Akapit 5 stawia pewną tezę, precyzuje warunki swobodnej rozmowy.
Akapit 5 służy płynnemu przejściu pomiędzy opisaniem rozmowy a ustaleniem pojęcia, definicji prawdziwej komunikacji. Akapit służy zobrazowaniu istotności podejścia odbiorcy do rozmówcy
ZAD. 8.
Spośród zacytowanych poniżej zdań wybierz te dwa, dla których charakterystyczne są podane funkcje tekstu. Wpisz do tabeli odpowiednie numery zdań.
1. Wydaje nam się, że nie jesteśmy właściwie rozumiani.
2. Współczesna psychologia powiada, że jedyną metodą, która umożliwia spotkanie świata jednej osoby ze światem drugiej, jest tak zwana efektywna komunikacja.
3. Dobrze zrobiłaś, ale mogłabyś się jeszcze bardziej postarać następnym razem.
funkcja poznawcza – zdanie 2
funkcja impresywna – zdanie 3
ZAD. 9.
Które z podanych niżej zdań wyraża poglądy autorki?
1 Empatia daje szansę wspólnego rozwiązania problemów.
2 Doradzanie drugiemu człowiekowi jest jedną z barier komunikacyjnych.
ZAD. 10.
Użyte w akapicie 7. cudzysłowy
C. wprowadzają element ironii.
ZAD. 11.
Z akapitów 6. i 7. wybierz i nazwij dwa zabiegi językowe, które ożywiają wypowiedź autorki. Zilustruj każdy z nich przykładem z tekstu.
1 obrazowanie – przywoływanie w tekście przykładów („Coś ty ze sobą zrobiła”, „jesteś szalona, mówię ci”)
2 postawienie pytania w tekście, („Dlaczego wśród barier komunikacyjnych znalazło się także doradzanie?”)
3 stosowanie czasu teraźniejszego – (…) rozmówca musi koncentrować się na obronie (…)
ZAD. 12.
Akapit 7. uzupełnia treść akapitu 6. Wyjaśnij, na czym to uzupełnienie polega.
Uzupełnienie akapitu 6 przez akapit 7 polega na podaniu przykładów odnoszących się do treści akapitu 6.
Np. Uzupełnienie akapitu 6. przez akapit 7. polega na zilustrowaniu przykładami treści akapitu 6., ja również ukazaniu kolejnych barier językowych, które może przynieść nieefektywna komunikacja.
ZAD. 13.
Na podstawie akapitu 8. wskaż dwie przyczyny świadomej rezygnacji niektórych ludzi ze skutecznej komunikacji.
Pierwszą przyczyną świadomej rezygnacji ze skutecznej komunikacji jest przeświadczenie pewnych ludzi, że relacje partnerskie (np. z pracownikami) osłabiają ich władzę, czyli brak poprawnej komunikacji jest sposobem manipulacji innymi ludźmi.
Przyczyna druga to brak wiary, że skuteczna komunikacja jest możliwa. Ludzie rezygnują z niej, ponieważ uznają ją za nierealną, żyją w przekonaniu, że nie da się skutecznie komunikować z drugim człowiekiem

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ