Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

2019-06-18 10:00:00 red.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała średnie procentowe wyniki z poszczególnych województw, powiatów i gmin.

Matematyka i przedmioty przyrodnicze na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym wypadły znacznie gorzej. Lepsze rezultaty natomiast są w przypadku języków obcych – j. niemieckiego na poziomie rozszerzonym i j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2019 w Kaliszu:

Historia i WOS – 59,67
Język polski – 62,62
Przedmioty przyrodnicze – 49,67
Matematyka – 42,35
Język angielski poziom podstawowy – 69,43
Język angielski poziom rozszerzony – 53,28
Język niemiecki poziom podstawowy – 53,27
Język niemiecki poziom rozszerzony – 78,00
Język hiszpański poziom podstawowy – 66,80

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2018:

Historia i WOS – 61,16
Język polski – 68,05
Przedmioty przyrodnicze – 56,02
Matematyka – 52,31
Język angielski poziom podstawowy – 72,60
Język angielski poziom rozszerzony – 55,96
Język niemiecki poziom podstawowy – 53,58
Język niemiecki poziom rozszerzony – 17,50
Język hiszpański poziom podstawowy – 48,67

*Pełny arkusz opublikowany prze OKETUTAJ

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Kaliszu:

Język polski – 63,01
Matematyka – 44,39
Język angielski – 62,12
Język niemiecki – 34,63
Język hiszpański – 32,00

*Pełny arkusz opublikowany prze OKETUTAJ

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ