Wojska Polskiego do remontu. MZDiK ogłasza przetarg

2019-06-12 16:30:00 www.kalisz,pl

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłosił dziś przetarg nieograniczony na przebudowę alei Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od Ronda Westerplatte do ul. Serbinowskiej.

W ramach zaplanowanych prac przebudowane zostaną dwa odcinki obu jezdni alei Wojska Polskiego, pierwszy od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej, drugi od Ronda Westerplatte do ul. Serbinowskiej, o łącznej długości niespełna 1 km.

Inwestycja przewiduje kompleksową przebudowę konstrukcji jezdni, istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej, a w miejscach gdzie jest to możliwe na rozdzielone bitumiczne ścieżki rowerowe i chodniki z płyt betonowych oraz zjazdów i zatok autobusowych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.

Na realizację zadania miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości niemal 4 mln zł (3.982.467 zł).

Roboty powinny rozpocząć się na początku sierpnia. Kierowcy będą musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ