Wojewoda i marszałek przyjechali do Bliznowa

2011-09-15 23:01:36 Wioletta Przybylska, Starostwo Powiatowe

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek przyjechał razem z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego do Bliznowa. We wtorek w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z włodarzami poszkodowanych przez nawałnice gmin z południowej Wielkopolski.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ws. rekompensaty strat powstałych przez nawałnice z 5 września zebrał się na wniosek Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Na spotkaniu obecni byli również posłowie Piotr Walkowski i Witold Sitarz. Tragiczną sytuacje jaka panuje po nawałnicy w powiecie kaliskim przestawił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.
Wojewoda wyjaśnił na jakie formy pomocy mogą liczyć poszkodowani przez nawałnicę mieszkańcy. Gmina Blizanów to najbardziej dotknięta żywiołem gmina. Ponad 300 domów zostało tam uszkodzonych, a 82 z nich mają całkowicie zerwane dachy. Ponad 770 uszkodzonych zostało budynków gospodarczych w tym 140 ma całkowicie zniszczone mury i dachy. Na 40 miejscowości w gminie, tylko w kilku nie było widać skutków nawałnicy.
Na wtorkowym spotkaniu Wojewoda Wielkopolski przyznał, że wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pomoc dla 24 gmin z wielkopolski, których dotknęła nawałnica z 5 września. Straty wstępnie oszacowano na 17 mln. 300 tys zł i właśnie o taką kwotę wystąpił wojewoda. Kwota ta obejmuje straty w budynkach mieszkalnych i
gospodarczych.
Jednak rolnicy stracili też swoje uprawy, zniszczone zostały uprawy warzyw kukurydzy. Rolnicy będą mogli również liczyć na wsparcie finansowe. Źródeł finansowania jest kilka, o tym mówił wojewoda podczas potkanie z przedstawicielami gmin i powiatów.
W poszkodowanych gminach pracują komisje, które szacują straty po nawałnicy, oddzielnie pracują te od budynków i infrastruktury oraz od upraw rolniczych.
Zasady udzielani pomocy reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.
Z rozporządzenia tego wynika, że pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych wynoszą powyżej 1.050 zł.
Wówczas pomoc jest udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego przyznawanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tu można liczyć na pomoc do 5 tysięcy złotych.
Wojewoda podczas spotkania przyznał również, że można skorzystać z form pomocy i zadań ARiMR-u czyli kredytów preferencyjnych, obrotowych i inwestycyjnych, które są uruchamiane.
Kolejne postępowanie pomocowe reguluje Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu z dnia 11 sierpnia 2001 r.
Z ustawy tej wynika, że Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje
Ustawa dotyczy uproszczonych procedur budowanych czyli rolnik nie musi występować o pozwolenie na budowę tylko wystarczy zgłoszenie, w przypadku gdzie było zgłoszenie, to nie musi już nic zgłaszać.
Jednak to, które gminy będą mogły postępować według zasad opisanych w w/w ustawie będą znane 17 września.
Część samorządów już wypłaca zasiłki celowe, cześć stara się o kredyt, by pomóc mieszkańcom, bo nie mają pieniędzy w budżecie. Po wtorkowym spotkaniu wojewoda wspólnie ze sztabem kryzysowym oraz Starostą Kaliskim odwiedzili najbardziej zniszczone gospodarstwo w Jankowie.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ