Sport

Wielkie regaty na Prośnie już w sobotę!

2019-09-20 11:30:00 red. za Organizatorzy

21 września na rzece Prośnie odbędzie się  Wielki Finał PolSailing Day 2019! Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski i Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski.

Zawiadomienie o Regatach
Wielki Finał PolSailing Day 2019
w klasach OPTIMIST i WINDSURFING

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniu 21.09.2019r.
Miejscem regat jest rzeka Prosna w Kaliszu
Przystań Kalisz, Wał Piastowski 3, 62-800 Kalisz
Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 21.09.2019r. o godz. 1230.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski i Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski

3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie Przystani Kalisz

4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres kalisz@pya.org.pl w terminie do 18.09
5.3 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 21.09.2019r.
w godz. od 900 do 1130.
5.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
• aktualne badanie lekarskie
• dokument tożsamości (legitymacja szkolna)

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
6.1. W regatach mogą uczestniczyć jedynie dzieci biorące udział w Ogólnopolskim Programie
Edukacji Żeglarskiej POLSAILING 2019.
W atrakcjach przygotowanych przez organizatora w ramach wydarzenina może brać udział
każdy.

7. WPISOWE
Udział w regatach jest bezpłatny.

8. PROGRAM REGAT
Sobota 21.09.2019r.
900 – 1130 zgłoszenia finalne do regat
1200 otwarcie regat
1230 start pierwszego wyścigu

1600 poczęstunek dla uczestników
1630 zakończenie regat
8.1 Planowane jest rozegranie 6 wyścigów.
8.2 W dniu 21.09.2019r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany
później niż o godzinie 15.30.

9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 21.09.2019r. w biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.

10. SPRZĘT
Uczestnicy biorą udział na sprzęcie dostarczonym przez organizatora, dostępnym na miejscu
regat.

11. PUNKTACJA
11.1. Przy rozegraniu min. 1 wyścigu regaty zostaną uznane za ważne.
11.2. Przy rozegraniu min. 4, najgorszy rezultat będzie odrzucony.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w
czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. NAGRODY
Nagradzane są pierwsze trzy miejsca w każdej z klas.
Każdy uczestnik otrzyma medal i dyplom za udział.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.
Kontakt z organizatorami:
Piotr Gulczyński – Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski
e-mail:
kalisz@pya.org.pl tel. 668-111-200
Maciej Szafran – Polski Związek Żeglarski
e-mail:
m.szafran@pya.org.pl tel. 502-936-430

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ