Edukacja

Wiedza i praktyczny zawód w zasięgu Twojej ręki

2021-04-12 08:00:00 reklama@calisia.pl

edukacja
edukacja

Prezentacja zawodów Technikum nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Jeśli chciałbyś w przyszłości:

• sporządzać dokumenty księgowe,

• prowadzić rachunkowość,

• ustalać wynik finansowy,

• stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,

• podejmować decyzje ekonomiczne,

• sporządzać uproszczony biznes plan,

• sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,

• sporządzać dokumenty i załatwiać formalności,

• obliczać zobowiązania podatkowe,

• stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,

• obsługiwać w pracy programy: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,

• prowadzić korespondencję handlową i służbową,

• przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,

• obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej,

to

technik rachunkowości jest zawodem dla Ciebie !!!!

Dlaczego?

Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie za szeroko pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się ewidencją operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych lub otrzymanych dokumentów (tzw. księgowaniem). Do jego obowiązków należy np. wystawianie faktur klientom,  ewidencja w programie magazynowo – sprzedażowym i finansowo - księgowym, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości, jak też przygotowywanie sprawozdań takich jak bilans, rachunek zysków i strat. Nalicza on również wynagrodzenia oraz potrącenia od nich, przy użyciu programu kadrowo - płacowego. Ponadto technik rachunkowości współpracuje z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS. Osoba na tym stanowisku ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane przez firmę klienta zarówno pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Ponadto technik rachunkowości sporządza analizy finansowe, jest w stanie określić kondycję finansową firmy i wskazać wnioski dotyczące działań w zakresie optymalnych wskaźników ekonomicznych.

W tym zawodzie oferujemy dodatkowo poniższe specjalizacje:

 
profil prawno – penitencjarny – klasa mundurowa;

 
administracja i finanse publiczne

TECHNIK EKONOMISTA

 


Jeśli jesteś zainteresowany pracą w charakterze:

• pracownika instytucji budżetowych,

• menedżera,

• maklera giełdowego w biurach maklerskich,

• doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,

• dystrybutora w firmie handlowej,

• agenta ubezpieczeniowego,

• bankiera,

• analityka rynku w banku,

• analityka rynku w firmie,

• przedsiębiorcy

• pracownika controllingu,

• lidera w zakresie public relations.

to

technik ekonomista jest zawodem dla Ciebie !!!!

Dlaczego?

Oferuje szerokie możliwości, gdyż można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza a także w jednostkach budżetowych i finansowych. Może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk, a studia po tym kierunku rozwijają wiedzę zdobytą w szkole średniej.

Technik ekonomista rozwiązuje problemy ekonomiczne, uczestniczy w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność reagowania na zmiany otoczenia. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników i podatków, analizowania kondycji finansowej firmy, dokonywania rozliczeń finansowych. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista może wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą posługiwania się urządzeniami biurowymi oraz umiejętność pracy
z programami komputerowymi (w tym z programami gospodarki magazynowo – sprzedażowej, kadrowo – płacowymi oraz rozliczeniowymi).

 

W tym zawodzie oferujemy dodatkowo poniższe specjalizacje:

 
profil prawno – policyjny – klasa mundurowa;

 
administracja i finanse publiczne

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Jeśli interesuje Cię praca jako:

- specjalista ds. obsługi klienta,

- specjalista ds. sprzedaży

- kierownika działu handlowego,

- zaopatrzeniowiec,

- merchandiser,

- przedstawiciel handlowy,

- pracownik biurowy,

to

technik handlowiec jest zawodem dla Ciebie !!!!

Dlaczego?

Technik handlowiec interesuje się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jest kreatywny, łatwo nawiązuje kontakty z innymi, lubi pracę z komputerem i chcą biegle zarządzać firmą handlową z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.

Czym zajmuje się technik handlowiec w codziennej pracy?

Do jego obowiązków należy prowadzenie działalności handlowej w firmie:
• sporządzanie i zawieranie umów kupna-sprzedaży,
• przygotowywanie ofert handlowych,
• prowadzenie negocjacji z dostawcami, klientami,
• organizowanie przepływu towarów lub realizacji usługi,
• kontrola towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczanie go przed uszkodzeniem, dbanie
o odpowiednie opakowania i jego oznakowanie,
• dokonywanie inwentaryzacji towarów,
• opracowywanie strategii sprzedażowej,
• przygotowywanie raportów sprzedażowych,
• monitorowanie stanu magazynów,
• współpraca z działem marketingu i reklamy.

 

TECHNIK REKLAMY

Jeśli chciałbyś w przyszłości pracować:

• w dziale obsługi klienta,

• w dziale publikacji,

• w dziale badań rynkowych,

• w marketingu i reklamie,

• w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,

• jako specjalista ds. produkcji,

• jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),

• w dziale projektów graficznych (przy użyciu pakietu programów firmy Corel/Adobe) na potrzeby reklamy

• jako grafik,

• copywriter – autor tekstów i sloganów reklamowych,

• kreator wizerunku/marki,

• poligraf

to

technik reklamy jest zawodem dla Ciebie !!!!

Dlaczego?

Technik reklamy to bardzo ciekawy zawód z przyszłością. Rozwija wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik reklamy, jest przygotowanie do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe, gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Oferujemy solidne wykształcenie i przyjazną atmosferę !

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W KALISZU

na rok szkolny 2021 / 2022

TECHNIKUM Nr 2

w zawodzie „technik ekonomista”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje EKA.04. i EKA.05.

zajęcia profilowe wynikają z podpisanych ze szkołą porozumień i są tylko rozszerzeniem oferty edukacyjnej

Klasa I a – profil prawno-policyjny (mundurowa) matematyka 28 osób

Klasa I b – specjalność: administracja i finanse publiczne matematyka 28 osób

 

w zawodzie „technik rachunkowości”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje EKA.05. i EKA.07.

zajęcia profilowe wynikają z podpisanych ze szkołą porozumień i są tylko rozszerzeniem oferty edukacyjnej

 

Klasa I c – profil prawno-penitencjarny (mundurowa ) matematyka

28 osób

Klasa I d – specjalność: administracja i finanse publiczne matematyka

28 osób

klasa dwuzawodowa „technik reklamy/technik handlowiec”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

PGF.07. i PGF.08. – technik reklamy

oraz

HAN.01. i HAN.02. – technik handlowiec

Klasa I e –technik reklamy specjalność: specjalista kampanii reklamowej geografia

14 osób

Klasa I e –technik handlowiec specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym geografia

14 osób

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do nas www.zse.kalisz.pl

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ