Weź udział w konkursie IPN

2012-09-23 10:15:00 e. za Marzena Kumosińska

Do 19 października młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zgłaszać może swój udział w konkursie "Propaganda dla młodzieży chyba trochę mi nie leży".

Podstawowym celem konkursu organizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi jest wzbudzenie zainteresowania młodzieży polską muzyką niezależną lat 80. jako zjawiskiem o wymiarze nie tylko artystycznym, ale i socjologiczno-politycznym. Konkurs ma jednocześnie na celu rozwijanie wrażliwości wizualnej oraz umiejętności tworzenia narracji za pomocą środków plastycznych: linii, plam barwnych, układu kompozycyjnego czy dynamiki form.
Zadaniem uczestników jest stworzenie projektu graficznego plakatu informującego o koncercie lub okładki płyty/kasety magnetofonowej (ewentualnie pakietu złożonego z tych dwóch elementów) wybranej grupy bądź wokalisty reprezentatywnego dla któregoś z nurtów muzyki niezależnej lat 80., zainspirowanego twórczością artystów. Istotne jest przywołanie kontekstu historycznego – rzeczywistości Polski lat 80., która nie tylko nie była akceptowana, ale stanowiła też realne źródło buntu dla ówczesnych młodych ludzi.
Do zadania konkursowego młodzież przygotowuje się w dwóch etapach:
I. Wyszukanie w źródłach – publikacjach prasowych, opracowaniach monograficznych, portalach internetowych czy wydawnictwach płytowych (patrz: załącznik do regulaminu) – informacji o polskiej muzyce niezależnej lat 80. oraz o jej kontekście historycznym. Ważne będą tu pytania o charakter buntu, którego muzyka ta była wyrazem, o ładunek ideowy czy polityczny treści zawartych w tekstach utworów muzycznych, wreszcie o to, jakie zjawiska charakterystyczne dla rzeczywistości polskiej lat 80. budziły odruchy oporu czy odrzucenia
u młodych ludzi.
II. Stworzenie projektu graficznego plakatu i/lub okładki płyty/kasety, inspirowanego muzyką i treściami charakterystycznymi dla wybranego nurtu polskiej muzyki niezależnej lat 80. Istotną częścią projektów powinny być zarówno elementy typograficzne (liternictwo, układ literniczy w ramach kompozycji całości), jak i graficzne. Mogą one mieć charakter fotograficzny, rysunkowy, malarski, kolażu.
Termin nadsyłania prac konkursowych mija 11 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 stycznia 2013 roku.
REGULAMIN KONKURSU - Konkurs plastyczny „Propaganda dla młodzieży chyba trochę mi nie leży” Bunt w niezależnej muzyce młodzieżowej lat 80.
1. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru działania Oddziału IPN w Łodzi.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
5. Cele konkursu:
– wzbudzenie zainteresowania współczesnej młodzieży polską muzyką niezależną lat 80. jako zjawiskiem o wymiarze nie tylko artystycznym, ale socjologiczno-politycznym.
– rozwijanie wrażliwości wizualnej oraz umiejętności tworzenia narracji za pomocą środków plastycznych: linii, plam barwnych, układu kompozycyjnego, dynamiki form, itd.
6. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie projektu graficznego plakatu informującego o koncercie lub okładki płyty/kasety magnetofonowej (ewentualnie pakietu złożonego z tych dwóch elementów) wybranej grupy bądź wokalisty reprezentatywnego dla któregoś z nurtów muzyki niezależnej lat 80., zainspirowanego twórczością artystów. Istotne jest przywołanie kontekstu historycznego – rzeczywistości Polski lat 80., która nie tylko nie była akceptowana, ale stanowiła też realne źródło buntu dla ówczesnych młodych ludzi.
7. Zadanie konkursowe składa się z dwóch części:
a) wyszukanie w źródłach – publikacjach prasowych, opracowaniach monograficznych, portalach internetowych czy wydawnictwach płytowych (patrz: załącznik nr 3) – informacji
o polskiej muzyce niezależnej lat 80. oraz o jej kontekście historycznym. Ważne będą tu pytania o charakter buntu, którego muzyka ta była wyrazem, o ładunek ideowy czy polityczny treści zawartych w tekstach utworów muzycznych, wreszcie o to, jakie zjawiska charakterystyczne dla rzeczywistości polskiej lat 80. budziły odruchy oporu czy odrzucenia u młodych ludzi;
b) stworzenie projektu graficznego plakatu i/lub okładki płyty/kasety, inspirowanego muzyką i treściami charakterystycznymi dla wybranego nurtu polskiej muzyki niezależnej lat 80. Istotną częścią projektów powinny być zarówno elementy typograficzne (liternictwo, układ literniczy w ramach kompozycji całości), jak i graficzne. Mogą one mieć charakter fotograficzny, rysunkowy, malarski, kolażu.
8. Warunki konkursu:
a) format projektu plakatu: A2, A3 lub B2
b) format projektu okładki płyty lub kasety: format rzeczywisty okładki płyty winylowej (awers i rewers) lub kasety magnetofonowej,
c) techniki:
– cyfrowe: prace opracowane z pomocą oprogramowania graficznego, przyjmowane wyłącznie w charakterze wydruków na papierze lub folii,
– malarskie: farby wodne (tempera, akryl), barwne flamastry, kolaż (opcjonalnie),
– rysunkowe: piórko i tusz, czarny flamaster (opcjonalnie).
9. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik nr 2).
10. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa pod przewodnictwem naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Łodzi.
11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
12. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrektora Oddziału IPN w Łodzi, a wszyscy uczestnicy dyplomy i zaświadczenia o udziale w konkursie.
13. Prace należy wysyłać lub dostarczać osobiście do Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Łodzi, ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź.
14. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Łodzi: Paweł Kowalski i Milena Romanowska, tel. 42 616 27 18, mail: obep.lodz@ipn.gov.pl.
15. Terminarz konkursu:
– ogłoszenie konkursu: 18 września 2012 r.
– termin zgłaszania udziału w konkursie (załącznik nr 1): do 19 października 2012 r.
– nadsyłanie prac konkursowych: do 11 grudnia 2012 r.
– ogłoszenie wyników konkursu: 11 stycznia 2013 r.
więcej na www.ipn.gov.pl

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować