WERNISAŻ ZNACZKA TURYSTYCZNEGO

2016-02-27 12:36:00 red.

W czwartek, 25 lutego w Centrum Informacji Turystycznej otwarto kolejną wystawę z serii „Pasje Kaliszan”. Swoje zbiory znaczków turystycznych zaprezentował Bogusław Monczyński – emerytowany żołnierz zawodowy, pasjonat turystyki rowerowej, kolekcjoner.

fot. ze zbiorów Bogusława Monczyńskiego
fot. ze zbiorów Bogusława Monczyńskiego

Znaczek turystyczny to drewniany krążek, przedstawiający miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. Dołączone do znaczka nalepki wkleja się do specjalnych kolekcjonerskich książeczek. Idea zapoczątkowana w Czechach, zyskała na popularności w kilkunastu krajach świata. W Polsce jest 408 oznaczonych miejsc, a miłośnicy znaczków podążają w celu zdobycia kolejnych elementów kolekcji, organizują też regionalne i ogólnopolskie spotkania kolekcjonerów.

Jednym z nich jest kaliszanin, znany popularyzator i pasjonat turystyki rowerowej – Bogusław Monczyński, który w miniony czwartek w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu pokazał jedną ze swoich kolekcji – tym razem znaczków turystycznych.

Podczas wernisażu kaliski zbieracz opowiedział o idei znaczka oraz o swoich podróżach szlakiem Znaczka Turystycznego. Po krótkiej prelekcji, każdy z gości spotkania otrzymał na pamiątkę Czeski Znaczek Turystyczny, bowiem na otwarcie wystawy przybyli m. in. członkowie zrzeszeni w Czeskim Klubie Turystycznego Znaczka. Oni również dzielili się z zaproszonymi gośćmi swoimi doświadczeniami w tym temacie.

Bogusław Monczyński podkreślał, że w Kaliszu powinno powstać więcej znaczków turystycznych, które przyciągają kolekcjonerów, miłośników turystyki, do znakowanych miejsc. Ma również pomysł na utworzenie szlaku znaczka turystycznego w Kaliszu, gdy tylko pojawi się więcej kolekcjonerskich krążków. W naszym mieście obecnie funkcjonują dwa znaczki turystyczne – z ratuszem oraz z basztą Dorotką. Znaczek z ratuszem można kupić w sklepiku obok kwiaciarni z tyłu budynku ratusza, a znaczek z basztą dostępny jest w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej.

Na wystawie można obejrzeć znaczki turystyczne z Polski i zagranicy, okolicznościowe pocztówki, mapki, dzienniki kolekcjonera, pieczątki. Ekspozycja będzie dostępna w CIT przez ok. dwa miesiące.

Zdjęcia udostępnił: Bogusław Monczyński

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ