Polityka

Wariant nr 6 obwodnicy Kalisza jednak nie był optymalny. Minister Infrastruktury teraz wskazuje wariant 5. Mariusz Witczak wysyła pytanie do premiera

2023-02-13 16:30:00 BK

Zamieszanie wokół wyboru wariantu obwodnicy Kalisza trwa i wygląda to trochę jak czeski film. Na posiedzeniu KOPI 30 września 2022 roku omawiano i wybrano podobno wariant nr 6, ale w protokole ze spotkania pojawił się wariant nr 5. O wariancie 6 pisał Minister Infrastruktury w odpowiedzi do posła Mariusza Witczaka w listopadzie 2022. Teraz w drugim piśmie z lutego br. mówi o wariancie 5 i tłumaczy dlaczego wariant 6 nie był jednak optymalny. Może sprawę rozwiąże premier?

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA wskazano wariant 6 przebiegu obwodnicy Kalisza, a po w protokole z posiedzenia, po dwóch miesiącach pojawił się wariant nr 5. 

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - wariantem optymalnym w ramach analizy wielokryterialnej okazał się wariant 5, co znalazło odzwierciedlenie w protokole z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 

Zupełnie inne zdanie ma burmistrz Nowych Skalmierzyc - Na posiedzeniu KOPI 30 września brało udział 50 osób, które reprezentowały różne podmioty m.in. Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA, CPK, samorządy przez które ma ta obwodnica przebiegać. Przez trzy godziny mówiono tylko o wariancie 6. 

O sprawie pisaliśmy: https://calisia.pl/ktory-wariant-obwodnicy-kalisza-zostal-wybrany-na-posiedzeniu-kopi-30-wrzesnia-burmistrz-jerzy-lukasz-walczak-to-my-zdecydujemy-mieszkancy-gminy-nowe-skalmierzyce-gdzie-ta-obwodnica-przez-nasza-gmine-bedzie-przebiegac-a-nie-prezydent-kinastowski,60475

Sprawę wyjaśnia m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, który kierował w tej sprawie interpelacje do Ministra Infrastruktury. W listopadzie 2022 w odpowiedzi Minister wskazywał wariant 6.

- Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych rozpatrzyła dokumentację w postaci studium technicznoekonomiczno-środowiskowego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin, odc. B. Kokanin – Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza)”. Przeprowadzona analiza wielokryterialna wykazała, że wariantem preferowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest wariant 6, a wariantem alternatywnym jest wariant 5 przebiegu obwodnicy Kalisza - czytamy w odpowiedzi.

W odpowiedzi na kolejną interpelację, w lutym 2023, Minister wskazuje już wariant nr 5 i wyjaśnia dlaczego właśnie ten jest najbardziej korzystny.

W kwestii przyjęcia do dalszych prac projektowych, jako optymalnego, wariantu nr 5 przebiegu obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25 przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającej w centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI GDDKiA) należy wyjaśnić, że KOPI GDDKiA ocenia dokumentację, w ramach przygotowania inwestycji, m.in. pod względem zgodności z realizacją polityki transportowej w zakresie infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójności sieci dróg publicznych w obszarze inwestycji czy wyboru optymalnych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem: kosztów nabycia nieruchomości, budowy, utrzymania; czasu, technologii i trybu realizacji oraz zasad utrzymania. Tym samym, z uwzględnieniem powyższych kryteriów, KOPI GDDKiA rozpatrzyła 30 września 2022 r., dokumentację obejmującą studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowe dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin, odc. B. Kokanin – Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza)”. W tym miejscu należy wyjaśnić, że po wprowadzeniu ustaleń KOPI GDDKiA i zweryfikowaniu wyników analizy wielokryterialnej m.in. poprzez tzw. wrażliwość analizy według różnych modeli preferencji uwzgledniających dominującą przewagę poszczególnych kryteriów wariantem optymalnym okazał się wariant nr 5. Wyniki z przeprowadzonej analizy nie potwierdziły optymalności wariantu nr 6 obwodnicy Kalisza. Powyższe zostało zawarte w protokole nr 37/2022, jako uchwała KOPI GDDKiA - czytamy w odpowiedzi.

Fragment tego wariantu miałby przebiegać przez Kalisz. Jego budowę musiałoby wówczas sfinansować miasto. 

Należy przy tej okazji zwrócić uwagę, że w przypadku tzw. wariantu nr 6, planowany przebieg obwodnicy zakłada przejście przez tereny miasta Kalisza. Oznacza to, że w przypadku rozważenia realizacji przebiegu obwodnicy w tym wariancie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tj. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) Prezydent miasta Kalisza, na terenie miasta na prawach powiatu, jest zobowiązany do zapewnienia finansowania budowy fragmentu obwodnicy - odpowiada Minister.

Zapytanie w kwestii obwodnicy Kalisza poseł Mariusz Witczak kieruje teraz do premiera Mateusza Morawieckiego. Prosi o wyjaśnienie tego zamieszania. 

- Mam na przestrzeni dwóch miesięcy dwa pisma i w jednym Minister Webber mówi o wariancie 6, a w drugim mówiąc dokładnie o tych samych spotkaniach i posiedzeniu KOPI, mówi o wariancie 5. Wystosowałem pismo do Prezesa Rady Ministrów z żądaniem wyjaśnienia tego bałaganu i niejasnych decyzji. Nie wiemy jakie jest drugie dno takiego potraktowania sprawy - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.

W związku z pismami Ministra Infrastruktury nr.DDP-2.054.126.2022 z dnia 16 listopada 2022r. oraz nr DDP-2054.5.2023 z dnia 07 lutego 2023r. uprzejmie proszę o wyjaśnienie i informację o niespójnych faktach zawartych w tych pismach, a dotyczących tej samej sprawy.

Pisma dotyczą tego samego posiedzenia KOPI przy GDDKiA, które odbyło się w dniu 30 września 2022r. i rozpatrywana była dokumentacja studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przebiegu i budowy obwodnicy Kalisza.

Minister Infrastruktury w piśmie z dnia 16 listopada 2022r. informuje, że KOPI na tym posiedzeniu wybrało i zarekomendowało do dalszych prac wariant nr 6 przebiegu tej obwodnicy, a w piśmie z dnia 07 lutego 2023r. informuje, że KOPI na tym posiedzeniu wybrało wariant nr 5.

Proszę Pana Premiera o wyjaśnienie tej sytuacji i informację co wydarzyło się w Ministerstwie bądź w GDDKiA między datami podanymi w pismach, że doszło do zmiany wybranego wariantu przebiegu obwodnicy Kalisza i co opóźnia proces budowy tego odcinka DK 25, tak oczekiwanego przez wszystkich mieszkańców Kalisza.

Informuję jednocześnie Pana Premiera, że taka sytuacja już doprowadziła do protestów społecznych w Gminie Nowe Skalmierzyce i zapowiadane są następne - czytamy w interpelacji. 

 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować