Sport

Walentynkowy Marsz Nordic Walking

2020-02-05 13:00:00 Organizatorzy

Wydarzenie

Wydarzenie już się odbyło.

W sobotę 15 lutego odbędzie się VI kaliski walentynkowy marsz nordic walking. Zbiórka odbędzie się o godz. 10:30 na dziedzińcu Hotelu Hampton / ul. Złota/. Wymarsz na trasę 3-kilometrową nastąpi o godz. 10:40.

fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy

 

 VI

WALENTYNKOWY MARSZ NORDIC WALKING

Sobota - 15 luty 2020r

 

I Cel imprezy

 

 • popularyzacja nordic walking wśród mieszkańców Kalisza

 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji

 • integracja osób uprawiających tę formą aktywności ruchowej

 • wzbogacenie ofert kalendarza imprez rekreacyjnych miasta Kalisza

 

 1. Termin, miejsce i trasa

 

 • 15 luty 2020r / sobota, godz. 10:30 /

 • Start i meta marszu: Dziedziniec Hotelu Hampton / ul . Złota /

 • Trasa marszu

  1. ul. Chopina – ul. Sadowa – ul. Piłsudskiego – ul. Wodna – ul. Długosza – ul. Złota

/ ok. 3,0 km /

 

 1. Uczestnictwo

 

 • w marszu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w marszu pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna

 • w marszu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich

 • każdy uczestnik zobowiązany jest przed marszem do zapoznania się z regulaminem i podpisania stosownego oświadczenia, przyjmuje do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji i wypadków

 • uczestnicy biorą udział w marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie

 • organizator nie ubezpiecza uczestników na czas trwania imprezy i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie

 • uczestników marszu na trasie obowiązuje koleżeńska atmosfera

 • marsz ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym pomiar czasu nie będzie prowadzony

 • uczestnicy marszu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie marszu

 • marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

 • impreza bezpłatna, potwierdzenie udziału zgłaszamy do dnia 12.02. 2020r na adres:

grazka@wp.pl lub tel. 502 441 581

 

 1. Program czasowy

 

godz. 10:30 – zbiórka uczestników marszu

10:40 – wymarsz na trasę

11:30 – zakończenie

 

Przeglądaj zasoby calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ