Społeczne

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

2019-08-13 16:00:00 www.kalisz.pl

Wiceprezydent Mateusz Podsadny spotkał się dziś z przedstawicielami instytucji i organizacji wspierających realizację projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”.

Na przeprowadzenie działań w ramach programu, Miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 56.000 zł z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza, miejskich instytucji, służb mundurowych.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 r. Zakłada on podjęcie działań, których celem jest poprawa ogólnie pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz najstarszych mieszkańców Kalisza. Program obejmuje realizację takich przedsięwzięć jak:
- Dziecięce Czwartki w Mieście,
- nagrania i emisje spotów radiowych-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów oraz dla dzieci i młodzieży, 
- warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz seniorów,
- szkolenie dla pracowników socjalnych,
- „Plenerowa lekcja profilaktyki” dla młodszych dzieci szkolnych i przedszkolaków,
- publikacja „Poradników seniora” i kolorowanek dla dzieci, 
- akcja profilaktyczno-edukacyjna skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych,
- „Festyn trzech pokoleń”,
- organizacja rodzinnego rajdu „Kalisz świeci przykładem – od juniora do seniora”,
- debata „Bezpieczeństwo mieszkańców Kalisza”.

Przeprowadzenie tak licznych działań wymaga udziału wielu organizacji i instytucji. Realizatorami zadań w ramach projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora” są np. Urząd Miasta Kalisza, Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Straż Miejska, organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej, Kaliska Rada Seniorów, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas dzisiejszego spotkania poszczególnym przedstawicielom zaangażowanym w koordynację projektu zostały przydzielone konkretne zadania.

Tylko interdyscyplinarne działania podejmowane przez ww. instytucje pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych w projekcie celów i utrzymanie rezultatów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz najstarszych mieszkańców Kalisza.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ