V Sesja Rady Miasta Kalisza

2019-01-31 09:05:00 red

W Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się V Sesja Rady Miasta Kalisza w trakcie, której radni zdecydowali o przekazaniu m.in. środków budżetowych w wysokości 310.000 zł Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na wsparcie zadań m.in. 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz 46. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych.

zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

Porządek obrad:

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
4. organizacja wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza
jednostek oświatowych Miasta Kalisza.
5. wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
6. delegowanie radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
7. zatwierdzenie wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
8. zatwierdzenie wiceprzewodniczącej Komisji Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
9. zmieny uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok.
10. rozpatrzenie wniosku pana […] o zakończenie kontroli prowadzonej przez Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.

VI. Odpowiedzi na interpelacje.
VII. Interpelacje.
VIII. Zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
X. Punkt obywatelski.
XI. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr V w dniu 31 stycznia 2019 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ