Społeczne

Uwaga społecznie wkręceni!

2019-10-16 18:00:00 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Konkursie „Społecznie Wkręceni”, w którym zostaną nagrodzone najciekawsze inicjatywy społeczne południowej Wielkopolski, które były lub są realizowane między 20. listopada 2018 r. a 21. listopada 2019 r.

fot. Magdalena Bartnik
fot. Magdalena Bartnik

Konkurs trwa do 7. Listopada br. i skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z subregionu kaliskiego (tj. miasta Kalisza oraz powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego).

Zadaniem uczestnika jest nakręcenie maksymalnie 3-minutowego filmu pokazującego jedną z inicjatyw organizowaną lub współorganizowaną przez zgłaszającego we wskazanym okresie.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła powołana przez Fundację, która wskaże „Społecznie Wkręconych” w czterech kategoriach:

- wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd.;

- pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych i ubogich;

- kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz lokalne;

- edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia.

Kapituła przyzna tytuły laureatów oraz nagrody rzeczowe. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 21. listopada br. podczas Forum Inicjatyw Społecznych.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.inkubator.kalisz.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz projektu „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ