Uroczysta Sesja Rady Miasta. Miejskie odznaczenia wręczone [Dużo zdjęć]

2021-09-10 20:19:03 red

10 września odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza, podczas której tradycyjnie zostały przyznane wyróżnienia Honorowy Przyjaciel Kalisza oraz Odznaki Honorowe Miasta Kalisza.

fot. MW
fot. MWNajważniejszym punktem w programie uroczystej sesji było wręczenie miejskich godności. W tym roku Rada Miasta Kalisza zdecydowała o przyznaniu następujących odznaczeń i tytułów:

Odznakę Honorową Miasta Kalisza otrzymali:

Śp. Stefan Jakubowski – nauczyciel, kierownik wielu szkół, radny miejski

Stefan Jakubowski, urodzony 8 sierpnia 1888 r. w Kole, pełnił w latach 1919-1962 (z przerwą spowodowaną okupacją niemiecką) funkcję kierownika Szkoły Powszechnej im. Emila Repphana w Kaliszu (po 1945 r. Szkoły Podstawowej Nr 5, obecnie Szkoły Podstawowej Nr 4). W latach 1923-1939 był nauczycielem i kierownikiem w Miejskiej Szkole Zawodowo Dokształcającej w Kaliszu. Jako nauczyciel przepracował 54 lata.

Bogumił Łączyński – wieloletni sołtys Sołectwa Sulisławice, obecnie przewodniczący Rady Sołeckiej, członek Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kaliszu

Bogumił Łączyński urodził się 28 maja 1967 r. w Kaliszu. Od urodzenia mieszka w Sulisławicach. Jest człowiekiem cierpliwym, zdeterminowanym, niezwykle pomocnym oraz kontaktowym. Charakteryzuje go mocno ugruntowany patriotyzm oraz zamiłowanie do swojej małej ojczyzny. W latach 2000-2011 był sołtysem sołectwa Sulisławice a obecnie z wielkim zaangażowaniem pełni rolę przewodniczącego Rady Sołeckiej. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach związanych z Miastem, a szczególnie Sołectwem Sulisławice. Bogumił Łączyński jest jedną z trzech osób, które w 2000 r. doprowadziły do przyłączenia Sulisławic, Sulisławic Kolonii oraz Dobrzeca w granice Miasta Kalisza.

Jerzy Splitt – archeolog, historyk, muzealnik, regionalista, radny miejski

Jerzy Splitt urodził się 11 lipca 1957 r. w Złotowie. Od 1982 r. jest zatrudniony w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, a w latach 1997-2015 był dyrektorem tej instytucji. Jego zainteresowania badawcze i popularyzatorskie skupiają się na przeszłości naszego miasta i regionu kaliskiego. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i prawie 200 artykułów popularno-naukowych; w tym autorem słowa wprowadzającego do trzech albumów promujących Kalisz – ze zdjęciami Daniela Dąbrowskiego, Stanisława Kulawiaka i Jerzego Diechla oraz autorem wielu informatorów o najcenniejszych zabytkach Miasta. Jerzy Splitt to również współautor – wraz z żoną Krystyną – książki „Kalisz poprzez wieki” (1988) - „elementarza” dziejów miasta dla dzieci i młodzieży (z akwarelami Mieczysława Kościelniaka i rysunkami Władysława Kościelniaka), który do dnia dzisiejszego stanowi podstawę wiedzy o przeszłości Kalisza dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Romuald Zaręba – magister inżynier budownictwa, miłośnik kaliskich zabytków

Romuald Zaręba urodził się 2 kwietnia 1938 r. w Kaliszu. Dyplom magistra inżyniera budownictwa uzyskał w lutym 1961 r. na Politechnice Poznańskiej, a następnie ukończył Studium Podyplomowe w zakresie betonu sprężonego i prefabrykacji na Politechnice Warszawskiej (specjalność II stopnia). W 1964 r. nabył uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych, natomiast w 1971 r. uprawnienia do sporządzania projektów budowlanych. W 1994 r. uzyskał również zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków uprawniające do sporządzania projektów budowlanych i nadzorowania robót w obiektach zabytkowych. Dwa lata wcześniej uzyskał uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego z listy Wojewody Kaliskiego i wpisany został do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych w Warszawie.

Zbigniew Zawartka – społecznik, przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kaliszu

Zbigniew Zawartka, od urodzenia kaliszanin, w ubiegłym roku obchodził swój jubileusz 50-lecia pracy zawodowej i działalności społecznej. Będąc od ponad 40 lat członkiem społecznego ruchu Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu pełnił i pełni nadal szereg funkcji kierowniczych, w tym we władzach miejskich. Ostatnio od 10 lat jako przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP. W latach 2004-2008 osobiście zaangażował się w proces prywatyzacji ostatniego na terenie miasta Kalisza przedsiębiorstwa państwowego – Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego, co uchroniło tę firmę przed upadkiem i pozwoliło po komercjalizacji funkcjonować jako jedynemu w Polsce producentowi hełmów strażackich. W zakładzie tym piastował funkcję zarządcy komisarycznego, dyrektora, a po prywatyzacji prokurenta. Do dziś pełni nadal społeczną funkcję wiceprezesa zakładowej jednostki OSP w spółce. Przez 27 lat (w latach 1979-2004) Zbigniew Zawartka pracował w kaliskich strukturach Polskiego Biura Podróży „Orbis”, w tym 13 lat na stanowisku dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.

 

Tytuł Honorowego Przyjaciela Kalisza otrzymał dr Jerzy Madejczyk

Jerzy Madejczyk urodził się w 1949 r. w Radomsku. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum. Po zdaniu egzaminów rozpoczął studia w Śląskiej Akademii Medycznej, którą
ukończył w 1976 r. Pierwszą pracę zawodową rozpoczął na oddziale wewnętrznym Górniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu Zdroju. Już jako młody lekarz zyskał bardzo dobrą opinię swych pacjentów, stąd w okresie stanu wojennego górnicy jednej z kopalni poprosili dra Madejczyka o opiekę medyczną w trakcie strajku głodowego. Oczywiście nie odmówił pomocy, bo krzywda ludzka zawsze motywowała go do działania na rzecz poprawy sytuacji potrzebujących.

Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, w 1984 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kaliszu, w przychodni przy ul. Hanki Sawickiej, gdzie wkrótce został kierownikiem i jest nim do dnia dzisiejszego. W trakcie pracy w Kaliszu zdał egzamin z zakresu medycyny rodzinnej, został również wice-dyrektorem ZOZ ds. lecznictwa. Na co dzień zajmuje się szerokim spojrzeniem na chorego, łączeniem symptomów z zakresu wielu narządów i układów oraz diagnozowaniem takich dolegliwości jak: bóle brzucha, bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, nadciśnienie tętnicze, przewlekłe zapalenie trzustki, wirusowe zapalenie wątroby (WZW) i innych stanów, które trapią pacjenta. Udziela odpowiedzi na pytania nurtujące chorych, często kierując ich na specjalistyczne leczenie. Newralgicznymi zaburzeniami, które diagnozuje dr Jerzy Madejczyk są choroby serca i układu krążenia, choroby układu dokrewnego, choroby układu moczowego, cukrzyca i jej powikłania, choroby układu pokarmowego, choroby układu kostnostawowego, choroby układu oddechowego, a także choroby wieku podeszłego.

Jerzy Madejczyk nie poprzestaje jednak wyłącznie na pracy zawodowej. Zawsze interesowała go praca społeczna, dająca sposobność pomocy innym, dlatego był również radnym Rady Miejskiej Kalisza trzech kadencji (w latach 1998-2010). Radni obdarzyli go ogromnym zaufaniem powierzając mu funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wszystkich kadencji. Ponadto był członkiem Komisji Rewizyjnej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ