Trwa II Sesja Rady Miasta Kalisza [na żywo]

2018-11-30 09:00:00 red.

W Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza ruszyła II Sesja Rady Miasta Kalisza w trakcie, której radni podejmą decyzję m.in.w sprawie ustalenia składów osobowych komisji oraz ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.

Porządek obrad
II Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 9.00

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
2. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
3. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
4. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
5. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
6. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
7. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
8. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
9. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza,
10. powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
11. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.

V. Interpelacje.
VI. Zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
VIII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr II w dniu 30 listopada 2018 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ