Społeczne

Szukasz doskonałej szkoły dla swojego Dziecka? Wybierz EDUKATORA! [Wideo]

2020-08-18 15:30:00 reklama@calisia.pl

Nowy rok szkolny to jedna wielka niewiadoma, jednak warto już teraz zadbać o jak najlepsze warunki dla Twojego dziecka. Zdalnie, czy stacjonarnie najlepszym wyborem jest kaliski Edukator. O nauce w czasach pandemii, rozwoju szkolnictwa oraz przyszłości rozmawialiśmy z dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edukator Małgorzatą Górską.

fot. Calisia.pl
fot. Calisia.pl

Pani Dyrektor – prowadzi Pani Niepubliczną Szkołę Podstawową - co to znaczy? Czym różni się nauka w Waszej Szkole od innych?

Małgorzata Górska, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edukator: „Edukator” na bardzo silnie wypracowanych podstawach gimnazjum - kształci uczniów szkoły podstawowej. W odróżnieniu od szkół publicznych, cechuje nas przede wszystkim inne podejście do ucznia. Najważniejszym celem są wysokie wyniki nauczania: wykształcenie młodego człowieka, który bez problemu poradzi sobie w dalszej edukacji, potrafi się uczyć, wyznaczać sobie cele i z wielkim zaangażowaniem do nich dążyć. Dlatego metody i techniki nauczania połączone z przyjazną, rodzinną atmosferą, budowanie pozytywnych relacji i szacunku dla siebie i innych - są podstawą wysokich wyników naszych uczniów. Oczywiście każdy sukces ma swoich twórców. Naszymi są przede wszystkim nauczyciele. Jesteśmy grupą profesjonalistów, którzy w znakomicie zorganizowanym zespole we współpracy z rodzicami uczą na najwyższym poziomie. Stawiamy na szeroką gamę języków obcych oraz lekcji prowadzonych przez specjalistów już od 1 klasy. Uczymy szacunku do mowy ojczystej i naszej historii. Na wysokim miejscu stawiamy królową nauk i przedmioty przyrodnicze.

Potwierdzeniem naszych osiągnięć są wyniki egzaminów zewnętrznych oceniane niezależnie przez ekspertów. Po pierwszym egzaminie ósmoklasisty byliśmy jedną z zaledwie 2 szkół w Kaliszu, które osiągnęły wynik powyżej 70%. Jesteśmy przekonani, że tegoroczne wyniki również to pokażą.

Najlepszą wizytówką „Edukatora” są jego absolwenci. Po kilku latach nauki u nas doskonale wiedzą, że każdy sukces musi być poprzedzony zaangażowaną, wytrwałą pracą oraz współpracą. Uczymy działań w zespole, stawiania sobie wysokich i osiągalnych celów oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Wyniki naszych absolwentów w najlepszych szkołach ponadpodstawowych oraz uczelniach w Polsce i poza jej granicami - są wyznacznikiem naszej działalności.

Jak przetrwaliście okres Covid? Jak wyglądała zdalna nauka w Waszej szkole? Jakie są opinie dzieci i rodziców? Co mówią nauczyciele?

Małgorzata Górska: Epidemia koronawirusa zaskoczyła nas tak samo jak innych. Na początku przekazywaliśmy uczniom zadania powtórkowe poprzez dziennik elektroniczny, e-mail, komunikatory społecznościowe, itp. Po tygodniu założyliśmy, że sytuacja może się przedłużać więc nie można tracić ani jednego dnia. Uruchomiliśmy nauczanie on-line według planu lekcji odzwierciedlającego w dużej mierze plan w systemie stacjonarnym. Zastosowaliśmy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w sieci oraz zapewniające higienę pracy uczniów. Nauka on-line pozwoliła nam prowadzić lekcje i realizować nowe partie materiału przy udziale uczniów, którzy słyszeli swoich nauczycieli, mogli o wszystko zapytać, porozmawiać z kolegami czy udzielać odpowiedzi na pytania. Stworzony plan lekcji i ustalone godziny zajęć nie odbiegły od pracy w realnym systemie. Dlatego zarówno nauczyciele jak i uczniowie mieli poczucie prawdziwej nauki w szkole, a rodzice zdobyli jedyną możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Bardzo nas cieszyły ich kontakty on-line. Pomimo odległości uczniowie pielęgnowali swoje przyjaźnie i znajomości. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców udało nam się niemalże w pełni zrealizować zaplanowany na ten rok materiał, przekazać wiedzę i zadbać o najmłodszych uczniów jak również przygotować do egzaminu ósmoklasistów.

Wielu z nauczycieli było bardzo chwalonych przez rodziców. Niektórzy wyrazili swoją opinię poprzez dziennik elektroniczny cyt.: „Pani Dyrektor gratuluję genialnie zorganizowanej pracy zdalnej. Proszę przekazać podziękowania nauczycielom”. Inni wyrażali opinie na zebraniach z rodzicami a także na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Edukator” mówiąc, że zdaliśmy na 6+. Pojawiły się również sugestie co powinniśmy ulepszyć w sytuacji, gdy nauczanie zdalne będzie kontynuowane od września 2020r.

Na razie nie mamy pewności jak będzie się odbywać  nauka po wakacjach? Prawdopodobnie będzie o tym decydował dyrektor szkoły? Jak Pani myśli – jak będzie pracował Edukator? 

Małgorzata Górska: Społeczności „Edukatora” bardzo zależy na powrocie do szkoły w tradycyjnym systemie nauczania. Jednak praca w systemie on-line pokazała nam inne, nowe możliwości nauczania, które przy odpowiednim systemie zarządzania tymi zajęciami mogą dać wymierne korzyści uczniom. W obecnej sytuacji według mnie połączenie obu systemów może być optymalnym rozwiązaniem zapewniającym realizację programu nauczania oraz treści wychodzących poza jej ramy. Najważniejszym aspektem pracy jest jednak bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Dla mnie, jako dyrektora szkoły, będzie to priorytetem.

Jeżeli chodzi o słowa MEN, to uważam, że tak poważne decyzje powinny być podejmowane przez ministra edukacji w porozumieniu z ministrem zdrowia. Przeniesienie odpowiedzialności na dyrektorów szkół może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim nierówny dostęp wielu uczniów do edukacji, jeżeli szkoły będą pracowały w różnych systemach.

„Edukator” jest szkołą tworzoną przez nauczycieli i rodziców, więc jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wówczas w porozumieniu z rodzicami podejmiemy decyzję najlepszą w danej sytuacji. Ostatnie kilka miesięcy pozwoliły nam wypracować takie techniki i metody pracy on-line, że w każdej chwili będziemy gotowi przełączać się pomiędzy systemami oraz je łączyć bez straty na jakości edukacji.

Jakie są wymagania, aby dostać się do Edukatora? Czy trzeba być wybitnym dzieckiem? W jaki sposób odbywa się u Was rekrutacja?

Małgorzata Górska: „Edukator” jako szkoła niepubliczna ma również wypracowany niekonwencjonalny system rekrutacji. Nie trzeba być wybitnym dzieckiem, aby być naszym uczniem. Najważniejszą cechą decydującą o przyjęciu jest rzetelna chęć nauki. Każde dziecko, które naprawdę chce się uczyć - znajdzie miejsce w naszej szkole. Dlatego zawsze przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z uczniem i jego rodzicami. Oczywiście wyniki z poprzedniego etapu edukacji oraz dobre zachowanie są bardzo wysoko punktowane.

Nauczycieli „Edukatora” bardzo cieszą wyniki wybitnych uczniów, którzy przy naszej pomocy rozwijają skrzydła, ale również małe kroczki uczniów mniej zdolnych, których zaangażowana praca przynosi satysfakcję im samym i ich rodzicom pokazując, że powoli, ale systematycznie również można dojść do upragnionego celu. 

Na marginesie dodam, że do naszej szkoły można przenieść dziecko także w trakcie trwania roku szkolnego, zatem jeśli Rodzice przywiązują wagę do dobrego wykształcenia oraz uczenia dzieci wartości, samodzielności oraz odpowiedzialności - zapraszam serdecznie do naszej szkoły. 

Szkoła jest niepubliczna – zatem rodzice płacą za naukę. Jaki jest miesięczny koszt i co obejmuje? W czym jesteście lepsi o innych, kaliskich szkół?

Małgorzata Górska: Dewizą „Edukatora” jest przede wszystkim wysoki poziom edukacji. Oczywiście w systemie szkoły niepublicznej jesteśmy finansowani w połowie przez rodziców. Rodzice w naszej szkole płacą za najlepszą ofertę edukacyjną, za bezpieczeństwo swoich dzieci oraz za atmosferę, w jakiej ich dzieci spędzają niemal połowę swojego życia.

Czesne w tej chwili wynosi 650 zł i obejmuje całą ofertę edukacyjną szkoły oraz wszystkie zajęcia dodatkowe, sportowe, językowe oraz przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Oferta edukacyjna „Edukatora” przewyższa bardzo mocno propozycje szkół publicznych. Chociażby poprzez system małych klas mamy realną możliwość indywidualnego podejścia do uczniów, wykraczania poza podstawę programową, poszerzania oferty nauczania języków kilku obcych już od 1 klasy jak również nauczania pracy w grupie i odpowiedzialności za siebie i innych.

Zapraszam serdecznie do przyłączenia się do społeczności Edukatora :) 

 
 
‼️W czasie wakacji Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00!
 
 

www.edukator-kalisz.pl

Kalisz, Al. Wojska Polskiego 29

tel. 733 43 15 51, 62 500 59 35

sekretariat@edukator-kalisz.pl

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

Te artykuły mogą cię zainteresować