Środki na rzekę Ołobok

2010-03-26 19:44:48 Sylwia Nowicka UM Ostrów Wielkopolski

350 tysięcy złotych przekazali radni Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania „Odbudowa rzeki Ołobok – etap II”.

W 2009 roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu rejonowy Oddział w Ostrowie zwrócił się do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie na 2010 rok środków na opracowanie dokumentacji projektowej. Wnioskowano o kwotę od 350 do 400 tysięcy złotych.
- My wkładamy 350 tysięcy złotych, to wystarczy na zrobienie projektu na odbudowę rzeki na długości przepływającej przez teren Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Same prace będą wykonane z budżetu Województwa Wielopolskiego lub budżetu województwa i środków zewnętrznych. Co obejmie odbudowa rzeki? Wyczyszczenie brzegu, lekkie poszerzenie koryta, wykarczowanie krzewów, które dziś tamują przepływ wody oraz zwiększenie pojemności. Ołobok będzie w stanie przyjąć dwa razy więcej wody niż obecnie. Prace tak naprawdę, by były widoczne ich efekty, powinny być wykonane na całej długości rzeki od Prosny w górę, ale o tym nie decydują władze Miasta Ostrowa wielkopolskiego – mówił na sesji Prezydent Miasta Ostrowa Radosław Torzyński.
Rzeka Ołobok stanowi dziś główne odprowadzanie wód deszczowych i oczyszczonych ścieków sanitarnych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Przy większym nawale deszczu, czy w okresie roztopów rzeka nie jest w stanie przyjąć nadmiaru wód. Przeciągająca się odbudowa rzeki jest barierą w rozwoju gospodarczym miasta.
- Ani utrzymanie ani odbudowa rzeki Ołobok nie są zadaniem własnym gminy. Oznacza to, że miasto nie ma możliwości, by prowadzić prace związane z utrzymaniem i odbudową rzeki. Gmina może jednak udzielić pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego i dlatego taka uchwała została przygotowana, i ostatecznie pomyślnie przyjęta przez radnych na sesji 25 marca 2010 roku – wyjaśnia Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Ołobok jest lewym dopływem Prosny. Położony w całości na terenie powiatu ostrowskiego. Ma 36 kilometrów, na odcinku 5 kilometrów przepływa przez granice administracyjne Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ