Skazani sprzątali żydowski cmentarz

2010-05-23 15:44:55 Halina Marcinkowska

W ubiegłym tygodniu, już po raz kolejny, osadzeni z kaliskiego zakładu karnego oddział zewnętrzny w Szczypiornie porządkowali cmentarz żydowski w Kaliszu.

Halina Marcinkowska
Halina Marcinkowska
Ta nietypowa praca odbywa się w ramach polsko-izraelskiego projektu ''Tikkun'' co po hebrajsku znaczy ''Naprawa''. A ta cmentarzowi przy ulicy Podmiejskiej jest niezwykle potrzebna.
Program resocjalizacji więźniów zakłada nie tylko porządkowanie żydowskich cmentarzy. Przed rozpoczęciem pracy skazani zapoznają są ze specyfiką i ograniczeniami wynikającymi z religijnego charakteru obiektu, a przedstawiciel gminy żydowskiej spotyka się ze skazanymi w zakładzie prowadząc wykłady i prezentacje, które przybliżają tradycję kulturę i religię żydowską (pod koniec ubiegłego roku takie spotkanie prowadzone przez Halinę Marcinkowską odbyło się w Szczypiornie a kolejne planowane jest w zakładzie w Kaliszu). Wszystkie prace wykonywane są społecznie i dobrowolnie przez osadzonych. Gmina żydowska zapewnia natomiast poczęstunek dla pracujących.
Dla Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Wrocławiu, która jest właścicielem cmentarza, praca skazanych pozwala na bieżące zabezpieczenie obiektu, a dla więźniów to szansa na to by przełamać stereotypy i uprzedzenia. Każde wyjście poza teren placówki penitencjarnej to nagroda, tym bardziej że praca społeczna wpływa na dobrą opinię o skazanych.
Należy zaznaczyć, że praca osadzonych jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego, przynoszącym wymierne korzyści osobom odbywającym kary pozbawienia wolności oraz środowisku, na rzecz którego praca jest świadczona.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ