Są sposoby prawne, by nauczyciele dostali wynagrodzenia? KO i samorząd szukają rozwiązań

2019-04-18 09:40:00 BK

Jednym z głośnych wątków strajku nauczycieli jest kwestia wynagrodzenia za czas protestów. Regionalna Izba Obrachunkowa mówi jasno, że strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać żadnego wynagrodzenia. Mecenas Michał Wawrykiewicz, kandydat do Europarlamentu, widzi możliwości prawne rekompensaty dla nauczycieli.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała prawnie wiążący i oficjalny komunikat, z którego wynika, że strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać żadnego wynagrodzenia oraz być zmuszani do strajku.

Z opublikowanego przez serwis komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wynika, że protestujący w całej Polsce nauczyciele oraz personel szkolny nie mogę otrzymać wynagrodzenia z kasy samorządowej za dni, w których wstrzymują się od pracy.

Kalisz szuka jednak rozwiązań i chce zrekompensować nauczycielom straty za czas strajku. Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, radny Dariusz Grodziński z klubu Koalicji Obywatelskiej mecenas Michał Wawrykiewicz oraz Mariusz Witczak Naczelnik Wydziału Edukacji spotkali się 17 kwietnia, w celu wypracowania konkretnych dróg prawnych.

- W mojej ocenie istnieją sposoby prawne i podstawy prawne bezpośredniego wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń, ponieważ prymat nad przepisami dotyczącymi dyscypliny finansów publicznych powinny mieć przepisy prawa pracy i konstytucyjne, które wyżej stawiają prawa pracownicze i zasady solidaryzmu społecznego – mówił Michał Wawrykiewicz. - Zawieranie układów zbiorowych umożliwia wypłatę wynagrodzeń. Wyraźnie orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza taką możliwość. Mamy możliwość z jednej strony wypłaty bezpośredniej na podstawie porozumień zawieranych przez dyrektorów z nauczycielami, z drugiej strony samorząd ma też możliwości alternatywne zrekompensowania środków nauczycielom, za czas akcji strajkowej.

- Musimy to zrobić. Jestem zwolennikiem natychmiastowych rozwiązań. Nauczyciele oczekują pomocy i zapewnienia teraz. Rekompensaty za czas strajków zostaną w jakiś sposób wyrównane – mówił Dariusz Grodziński.

RIO przywołała art. 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wskazała, że w myśl jego wykładni “udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami przywołanej ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych, a w okresie strajku (…) pracownik zachowuje prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienia ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia”.

W wydanym komunikacie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wskazuje, że przystępujący do strajku nauczyciele musza liczyć się z konsekwencjami. Ostrzeżono również samorządowców, aby nie próbowali wpłacać strajkującym nauczycielom wynagrodzenia innymi metodami. Jak wskazano, będzie to “naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, które "wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu”.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ