Rozmowy o połączeniu WP-A UAM z PWSZ? Dziekan prof. Piotr Łuszczykiewicz dementuje

2019-03-26 12:30:00 BK

W ostatnich tygodniach w przestrzeni medialnej pojawiły się pogłoski jakoby trwały rozmowy dotyczące połączenia dwóch dużych placówek naukowych w naszym mieście – Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Dziekan prof. Piotr Łuszczykiewicz zabrał głos w tej sprawie.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

- Nie były i nie są prowadzone żadne rozmowy w sprawie łączenia Wydziały Pedagogiczno-Artystycznego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Magnificencja rektor UAM prof. Andrzej Lesicki nie upoważnił nikogo do prowadzenia takich konsultacji. Zgodnie z programem i działaniem Pana rektora jest wzmocnienie UAM i zapewnienie rozwoju WP-A, który od 1 października, na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym stał się zarazem filią – mówił Dziekan WP-A UAM, prof. Piotr Łuszczykiewicz.

Jak zaznacza prof. Piotr Łuszczykiewicz, UAM samodzielnie pracuje na swój sukces i rozwój oraz aspiruje do bycia w gronie flagowych uczelni w kraju.

- Rektor wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na rozwoju ośrodków poza poznańskich i to się dzieje. UAM aspiruje do bardzo wąskiego grona uniwersytetów badawczych. Za moment rozpocznie się nabór na kilka takich placówek, które należeć będą do bardzo wąskiego grona flagowych uczelni w Polsce. UAM jako trzeci uniwersytet w kraju ma ogromne szanse na sukces. Otworzy to pole do znacznie lepszego finansowania uniwersytetu jako całości, również filii w Kaliszu, oraz do uprawiania nauki i sztuki na najwyższym europejskim poziomie wraz z europejskimi partnerami – wyjaśniał prof. Piotr Łuszczykiewicz.

Jak wyjaśnia Dziekan WP-A UAM takie rozmowy, jeśli miałby się kiedyś odbyć, mogą być prowadzone między rektorami wyższych uczelni. - Dziś nie są planowane żadne upoważnienia i rozmowy z PWSZ. Jeśli miałoby dojść do czegoś takiego to powinni się spotykać rektorzy i nawzajem się na takie rozmowy zapraszać, choćby na rozmowy konsultacyjne. WP-A może w pewien sposób pomóc PWSZ w drodze do akademickości, np. realizując wspólne granty, zawiązując konsorcja do wykonania jakiegoś grantu krajowego czy zagranicznego – mówił Piotr Łuszczykiewicz. - Chciałbym, aby PWSZ na drodze naukowych przekształceń, ewaluacji dyscyplin naukowych stał się Akademią. Wszyscy chcemy tego przekształcenia od wielu lat. My, którzy zajmujemy się nauką wiemy, że jest to droga niebezpieczna. Działania na skróty mogą prowadzić do fatalnych efektów.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ