Polityka

Rozmawiali w ramach AKO o transporcie aglomeracyjnym

2019-07-06 08:00:00 red za UM Kalisz/Anna Błaszczyk

Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej był głównym tematem spotkania Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Kalisza i jednocześnie prezesa zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z członkami zarządu stowarzyszenia i przedstawicielem powiatu pleszewskiego.

fot. Anna Błaszczyk
fot. Anna Błaszczyk

- Nie ulega wątpliwości, że jako aglomeracja powinniśmy wypracować pewien plan, który pozwoli stworzyć wspólny transport, co umożliwi realizację celów zmierzających do jeszcze lepszego rozwoju regionu – mówił Prezes Zarządu Krystian Kinastowski - Wspólny transport zapewni spójność wewnętrzną aglomeracji – dodaje.

 

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na fakt, że konieczne jest stworzenie takich warunków w Aglomeracji, by każdy rodzaj transportu mógł się swobodnie rozwijać i funkcjonować równolegle do siebie. Rozmawiano także o gospodarce wodnej terenu oraz bezpieczeństwie mieszkańców podczas ewentualnego zagrożenia powodziowego.

 

Opracowany zostanie wspólny Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) o znaczeniu strategicznym, który będzie wynikiem przystąpienia Stowarzyszenia wraz z ponad 30 organizacjami w kraju do pilotażowego projektu realizowanego razem z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dokument ten pozwoli szerzej spojrzeć na mobilność i transport publiczny. Ma być nowym podejściem do rozwoju transportu publicznego, uwzględniającym oczekiwania mieszkańców i koncentrującym się na mieszkańcach.

 

Podczas spotkania poruszano również sprawy związane z gospodarką wodną i zapobieganiem ewentualnym powodziom, czyli z szeroko rozumianym bezpieczeństwem mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ