Edukacja

Rozmawiali o perspektywach i zagrożeniach w edukacji

2022-11-21 10:00:00 red

Jak dziecko postrzega edukację? Jaka jest rola i wartość oceny? Jak muzyka wpływa na nasz rozwój? Na te i inne pytania odpowiadali zaproszeni eksperci podczas otwartej debaty o perspektywach i zagrożeniach w edukacji, która odbyła się w czwartek, 17 listopada. Dyskusję w Akceleratorze Kultury poprowadził wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

fot. MW
fot. MW

Debata obejmowała trzy bloki tematyczne:
Blok I – Edukacja w oczach dziecka - Jak dziecko postrzega edukację?
Blok II – Rola i wartość oceny - Czy błąd jest zły? czy jest potrzebą edukacyjną?
Blok III – Muzyka w edukacji - Co daje nam słuchanie muzyki? czego uczy muzyka? jak muzyka rozwija mózg, a jak wpływa na nasz rozwój?

W dyskusji wzięli udział: dr hab. Kamila Turewicz, prof. Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; dr inż. kapitan żeglugi wielkiej Adam Kowalski; Witold Torbiarczyk, Joanna Gadomska, Agnieszka Orlicz-Błońska oraz Łukasz Mikołajczyk.

Debatę zorganizował Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

 

Informacja o panelistach:
Dr hab. Kamila Turewicz, prof. UJK w Kielcach - w Kaliszu uczyła się w trzech szkołach podstawowych, w szkole muzycznej I stopnia oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka. Studia ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim, dyplomy naukowe obroniła na Uniwersytecie Gdańskim i UAM w Poznaniu. Współtworzyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu, kierowała Zakładem Filologii Angielskiej w ramach WPA UAM w Kaliszu, Zakładem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, była dziekanem i rektorem AHE w Łodzi, kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do spraw dydaktycznych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie językoznawstwo. Do badań nad zjawiskami językowymi w języku angielskim wykorzystuje metodologię językoznawstwa kognitywnego. Za najefektywniejszą metodę pracy uznaje warsztat jako sposób na inspirowanie jego uczestników do korzystania z tego, co już wiedzą i definiowania swoich potrzeb poznawczych.

Dr inż. kapitan żeglugi wielkiej Adam Kowalski Akademia Morska w Szczecinie - pochodzi z Kalisza, studiował w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni na Wydziale Elektrycznym elektronikę o specjalności radiokomunikacja morska. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, specjalność transport morski. Pracuje w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery nawigatora, następnie uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Dowodzi różnymi typami statków swojego armatora, w tym największą jednostką typu kamsar-max-82-tysiącznikiem m/v „Karpaty”. Pracuje w zespole nauko-badawczym inżynierii ruchu morskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Witold Torbiarczyk - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel języka polskiego w III LO im. M. Kopernika w Kaliszu, dziennikarz Radia Centrum Kalisz, propagator działań i programów związanych z lokalną edukacją i kulturą.

Joanna Gadomska - Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka bloga Biologia z Blondynką, gdzie dzieli się pomysłami na lekcje przyrodnicze i wychowawcze oraz różne akcje, happeningi, imprezy ekologiczne i prozdrowotne. Należy do społeczności grupy SuperBelfrzy RP. Edukatorka z zakresu edukacji ekologicznej oraz profilaktyki zdrowia. Autorka licznych publikacji edukacyjnych, programów nauczania, innowacji pedagogicznych, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych. Pasjonatka pracy metodą projektu, autorka ogólnopolskich projektów: EKO-SZKOŁA, Klasowa Wigilia bez plastiku, Tydzień Uczniowskiej SuperMocy.

Agnieszka Orlicz-Błońska - absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Współzałożycielka Prywatnego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego „Jagiellończyk” oraz pierwszej w Kaliszu Wolnej Szkoły „Jagiellończyk”. Prezes Szkoły Jagiellończyk organizacji pożytku publicznego oraz Klubu Sportowego Jagiellończyk. Współzałożycielka Skałki Kalisz, jedynej w Kaliszu ścianki wspinaczkowej dla amatorów i profesjonalnych wspinaczy. Propagatorka nowoczesnej edukacji w Polsce. Jej motto: „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi” Albert Einstein.

Łukasz Mikołajczyk – polityk, nauczyciel i samorządowiec. W latach 2007- 2015 – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. W 2002 roku nominowany do ogólnopolskiego tytułu NAUCZYCIEL ROKU. W październiku 2015 roku nominowany do ogólnopolskiego tytułu SUPER DYREKTOR SZKOŁY i nagroda specjalna w tym konkursie. Nauczyciel dyplomowany, Nagroda Prezydenta Miasta, Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Nagroda Ministra Edukacji Narodowej. Założyciel Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym oraz Wielkopolskiego Zespołu Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Certyfikowany Tutor. Senator IX kadencji, w latach 2019–2020 wojewoda wielkopolski. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, od 2021 dyrektor administracyjny Akademii Kaliskiej.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować