Kultura

Robert Kuciński wygrał konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka

2020-01-17 12:26:05 red

W czwartek, 16 stycznia zakończyło się postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Rekomendację komisji konkursowej uzyskał Robert Kuciński. Jego kandydatura przedstawiona zostanie Prezydentowi Miasta Kalisza.

fot. MW
fot. MW

Komisja konkursowa działała w składzie: Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta Kalisza – przewodniczący komisji; Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki; Stefan Kłobucki, Sekretarz Miasta Kalisza; Renata Karpińska, naczelnik Wydziału Książki i Animacji Kultury w Departamencie Mecenatu Państwa MKiDN; Małgorzata Kurek, główny specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa MKiDN; Arkadiusz Błaszczyk, kierownik Biblioteki Głównej MBP; Jerzy Rajewicz, specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych MBP; Ewelina Derucka, członek zarządu okręgu w Poznaniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Aneta Lipińska, przewodnicząca zarządu oddziału w Kaliszu SBP, kierownik filii nr 7 MBP w Kaliszu.

Do konkursu na kandydata na dyrektora MBP przystąpiły cztery osoby (wg kolejności zgłoszeń): Michał Lewandowski, Robert Kuciński, Arkadiusz Pacholski i Michał Pućka.

- Postępowanie konkursowe przeprowadzono w dwóch etapach. Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 20 grudnia 2019 r., nastąpiło otwarcie kopert. Komisja zapoznała się z ofertami kandydatów. Wówczas również dokonano oceny złożonych ofert pod względem spełnienia przez uczestników postępowania formalnych kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym, sprawdzono kompletność złożonych dokumentów, a także zakwalifikowano kandydatów do drugiego etapu konkursu. Michał Lewandowski, Robert Kuciński i Arkadiusz Pacholski zostali zakwalifikowani do udziału w dalszym postępowaniu, natomiast czwarty kandydat Michał Pućka, wobec wątpliwości, uzyskał kwalifikację uwarunkowaną dostarczeniem dokumentów poświadczających doświadczenie w pracy – podaje wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Drugi etap, kończący postępowanie, rozpoczął się od weryfikacji materiału uzupełniającego, przedłożonego przez Michała Pućka. Po jego analizie oraz dyskusji, komisja konkursowa uznała go za niewystarczający i w głosowaniu jawnym jednomyślnie postanowiła, że nie zakwalifikuje kandydata do drugiego etapu.

- Następnie odbyły się spotkania z pozostałymi osobami. Każda z nich, została poproszona o autoprezentację oraz przedstawienie autorskiej koncepcji organizacyjno-finansowej i proponowanego programu działalności biblioteki. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące spraw ogólnych, w szczególności: znajomości branżowych przepisów, uwarunkowań środowiskowych, wizji działania MBP w przestrzeni społeczno-kulturalnej miasta, gospodarki finansowej instytucji kultury, w tym możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, jak i indywidualnych programów przedstawionych w ofercie konkursowej. Kandydatów oceniano wg jednakowych kryteriów, określonych w „Indywidualnej karcie kandydata”. Na podstawie punktacji, a także po dyskusji, w głosowaniu jawnym zdecydowano o zarekomendowaniu Prezydentowi Miasta Kalisza kandydatury Roberta Kucińskiego, który uzyskał najwyższą liczbę punktów – 46 - podaje wiceprezydent Kulawinek.

Kolejni uczestnicy postępowania otrzymali odpowiednio: Michał Lewandowski - 32 pkt, natomiast Arkadiusz Pacholski - 22 pkt.

Robert Kuciński - absolwent I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego o specjalności teatralnej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor, producent, prezenter, reżyser dokumentów i filmów reklamowych, publicysta kulturalny, kierownik redakcji społeczno-kulturalnej Radia Centrum w latach 1994-1998, prezenter i reporter Radia Centrum do 2007 roku. W maju 2019 roku otrzymał tytuł „Honorowy Przyjaciel Kalisza”. Od 2019 do chwili obecnej zastępca dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ