Przetarg na ogródek piwny w Rynku Głównym -30 maja

2011-05-05 15:13:02 ZDM Kalisz

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę terenów miejskich na Głównym Rynku w Kaliszu w celu prowadzenia letniego ogródka piwnego w 2011 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2011r. o godz. 1000 w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, sala konferencyjna (parter, pokój nr 102).
Przystępujący do przetargu winien złożyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej bądź odpowiedniego Rejestru Sądowego o wpisie w zakresie działalności gastronomicznej,
- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Zaświadczenia nie mogą być wystawione wcześniej niż sześć tygodni przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec m. Kalisza i podległych mu jednostek organizacyjnych,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu przetargu wraz z załącznikami,
- dowód wpłaty kaucji w wysokości 1.500,00 zł.
Kaucję w wyżej określonej wysokości należy wpłacić na konto BZ WBK S.A. nr 75 1090 1128 0000 0001 1325 7154.
Lokalizacja terenów oraz regulamin przetargu (w tym określenie ceny wywoławczej) wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, przy ul. Złotej 43 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pokój nr 110 oraz na stronie internetowej http://www.zdm.kalisz.pl/.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 59 85 217 lub (062) 59 85 211
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie art. 38 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102, poz. 651).
Więcej informacji o przetargach na Calisia.pl w dziale BIZNES - Przetargi

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ