Kultura

Przed nami XIV Powiatowy Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej. Wyślij swoje zgłoszenie

2019-10-22 16:30:00 powiat.kalisz.pl

Tradycyjnie w listopadzie Powiat Kaliski, Gmina Godziesze Wielkie i Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich przeprowadzą Powiatowy Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej. To wydarzenie o patriotycznym wymiarze skierowane jest do uczniów szkół podstawowych Powiatu Kaliskiego i Kalisza oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Termin zgłoszeń upływa 5 listopada.

Festiwal
Festiwal

Festiwal odbędzie się pod hasłem "TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA...". Jego celem jest rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny, kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz popularyzacja pieśni patriotycznej i historycznej. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny.

TEL. KONTAKTOWY:

62 76 11 949 ( sekretariat szkoły)

62 76 11 665 (koordynator Izabela Woszczek, nauczyciel muzyki i plastyki)

ADRESAT:

Uczniowie szkół podstawowych Powiatu Kaliskiego i Kalisza, Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, nauczyciele muzyki, opiekunowie muzycznych kół zainteresowań i chórów.

TERMIN:

12 listopada 2019 godz. 10.00

Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich,

ul. ks. A. Kordeckiego 8

UWAGI ORGANIZACYJNE:

Organizatorzy zapewniają odtwarzacz CD, laptop, nagłośnienie, instrument klawiszowy.

Sposób przygotowania podkładu muzycznego:

1/ utwory z zapisem wokalno – instrumentalnym podlegają dyskwalifikacji,

2/ podkłady muzyczne w formacie avi, mp3 lub wve należy zapisać na płycie DVD, CD lub na nośniku np. pendrive, czy karcie SD,

3/ wskazane jest przygotowanie podkładu muzycznego na dwóch nośnikach,

4/ w przypadku nośników pamięci należy przygotować taki nośnik na którym będą zapisane tylko pliki muzyczne odtwarzane na festiwalu – bez innych zdjęć, dokumentów czy aplikacji,

5/ każdy nośnik przed uruchomieniem jest skanowany programem antywirusowym i jeżeli znajdują się na nim inne pliki zajmuje to dużo czasu i jednocześnie wzrasta możliwość istnienia wirusa komputerowego,

6/ organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli podczas usuwania ewentualnych wirusów zostaną skasowane pliki muzyczne przygotowane na festiwal,

7/ podkłady muzyczne należy dostarczyć realizatorom dźwięku przed rozpoczęciem festiwalu,

8/ jury zastrzega sobie możliwość zmian organizacyjnych w zakresie kategorii wykonawczych.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i opiekunów od NW oraz OC. Za młodzież szkolna a niepełnoletnią odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

KATEGORIE WYKONAWCZE

Zespoły wokalne (5 – 8 osób) szkoła podstawowa.

Chóry (12 do 25 osób) szkoła podstawowa.

 REPERTUAR:

Każdy wykonawca (chór lub zespół) przygotowuje dwa dowolne utwory o charakterze historycznym lub patriotycznym:

- jedna pieśń pochodząca historycznie z okresu II wojny światowej,

- druga dowolna historyczna lub współczesna o treści patriotycznej.

Pierwszy utwór jest śpiewany obowiązkowo, drugi na życzenie jury.

Czas trwania prezentowanych utworów nie dłuższy niż 10 min.

KRYTERIA OCENY:

1/ umiejętności wokalne, emisja, intonacja, dykcja, muzykalność,

2/ dobór repertuaru (wartości wychowawcze, patriotyczne, historyczne płynące z treści

utworu),

3/ ogólny wyraz artystyczny.

TERMIN ZGŁOSZENIA :

Udział w festiwalu należy nadsyłać na KARTACH ZGŁOSZEŃ umieszczonego w załączniku

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 5 listopada 2019r.

1) pisemnie na adres :

Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich

ul. Kordeckiego 8

62-872 Godziesze Małe

lub

2) pocztą elektroniczną na adres: spgodziesze@poczta.fm

Karta Zgłoszeń

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ