Sport

Przed nami XIII Bieg Kościuszki!

2019-09-21 12:00:00 red.

Już 29 września po raz 13. odbędzie się popularny Bieg Kościuszki w Kaliszu! Organizatorami wydarzenia są II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki oraz Kaliski Szkolny Związek Sportowy.

Regulamin

XIII „ Biegu Kościuszki ”

Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli na 5 km

29.09.2019

 

I. Cel imprezy

 • popularyzacja aktywności ruchowej i sportu,

-    promocja zdrowego stylu życia,

-    integracja młodzieży szkół kaliskich,  

II. Organizatorzy

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki,
 2. Kaliski Szkolny Związek Sportowy

III. Termin i miejsce (trasa)

 • 09.2019 r. godz. 10.00
 • Trasa biegu głównego o długości 5 km, 2 pętle po 2500 m                                 

Start i meta przy II LO w Kaliszu, ul. Szkolna 5. Trasa wzdłuż rzeki Prosny ul.  Sadową do kładki na wysokości SP 12, przebiegnięcie na drugą stronę, obiegnięcie klombu przy ZSGH, dalej wbiegnięcie  na stadion ZSGH, pokonanie 250 m po bieżni stadionu, po wybiegnięciu ze stadionu w prawo w ulicę Przybrzeżną. Nawrót ok. 100 m przed hurtownią „Arjago”. Następnie wbiegnięcie na kładkę na wysokości SP 12 i powrót do II LO.

- Trasy biegów szkolnych:

 • „O Puchar Sklepu Sport-Centrum” w Kaliszu, roczniki 2011 i młodsi 350 m. Start na wysokości kładki przy SP 12 od ul. Szewskiej, meta przy II LO
 • „O Puchar Prezesa UKS-12 Kalisz”, roczniki 2009-2010 ok. 800 m 

Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska ‘Runotex”, meta przy II LO

 • „O Puchar Przewodniczącego KSZS”, roczniki 2007-2008 ok. 1000 m

Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska „Runotex”, obiegnięcie klombu przy ZSGH, meta II LO

 • „O Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji”, roczniki 2005-2006 ok. 1200 m

 Start skrzyżowanie ulic Wodnej i Przybrzeżnej,  meta II LO

 • „O Puchar Dyrektora II LO w Kaliszu”, dziewczęta roczniki 2004-2000 oraz „Bieg Absolwenta i Sympatyka” ok. 1200 m

Start i meta przy II LO

Chłopcy roczniki 2004-2000 ok. 2500 m

Start i meta przy II LO (1 pętla biegu głównego)

IV. Program

 • 10:00 Uroczyste rozpoczęcie
 • 10:15 Bieg dziewcząt rocznik 2011 i młodsi ok. 350 m
 • 10:25 Bieg rocznik 2011 i młodsi ok. 350 m
 • 10:35 Bieg dziewcząt rocznik 2009-2010 ok. 800 m
 • 10:45 Bieg chłopców rocznik 2009-2010 ok. 800 m
 • 10:55 Bieg dziewcząt rocznik 2007-2008 ok.1000 m
 • 11:05 Bieg chłopców rocznik 2007-2008 ok.1000 m
 • 11.15 Bieg dziewcząt rocznik 2005-2006 ok. 1200 m                                                  
 • 11:25 Bieg chłopców rocznik 2005-2006 ok. 1200 m
 • 11:35 Bieg dziewcząt rocznik 2004-2000 i „Bieg Absolwenta” ok. 1200 m
 • 11:45 Bieg główny w kategorii Open mężczyzn i kobiet 5000 m oraz Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli
 • Bieg chłopców rocznik 2004-2000- 2500 m

Wyprowadzenie na linię startu 15 minut przed rozpoczęciem biegu ( dotyczy biegów na 350 m,800 m, 1000 m, 1200 m - rocznik 2007-2006)

V. Nagrody

 • Dla zwycięzców biegów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców pamiątkowe puchary.
 • We wszystkich biegach za miejsca I-III dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
 • W biegu głównym za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe
 • W Biegu Absolwenta i Sympatyka II LO za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe.
 • W Mistrzostwach Kalisza Nauczycieli w kategorii kobiet i mężczyzn za I miejsce puchar oraz za miejsca I-III medale i dyplomy

VI. Zgłoszenia

 • w dniu zawodów w budynku II LO ul. Szkolna 5, do godz. 11.00 (Bieg główny)

      -   Biuro zawodów czynne od godziny 9.00

VII. Opłata startowa

 • W biegu głównym 7,- zł
 • Biegi szkolne oraz Bieg Absolwenta i Sympatyka II LO zwolnione z opłaty startowej

VIII. Postanowienia końcowe

     - Biegi odbędą się bez względu na pogodę,

     - Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA oraz z ogólnym regulaminem Igrzysk Młodzieży Szkolnej

     - Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów kol. Waldemar Olszyna

IX.WZÓR KARTY STARTOWEJ:

 Każdy zawodnik biorący udział w XIII BIEGU KOŚCIUSZKI zobowiązany jest do posiadania karty startowej z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru

 

 

 

Imię..................................................................................................

 

Nazwisko..........................................................................................

 

Rocznik..............................................................................................

 

Szkoła...............................................................................................

 

Dystans.............................................................................................

 

*wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych mojego w/w dziecka , uczestnika

XII BIEGU KOŚCIUSZKI-29.09.2019

*oświadczam, że mój syn/córka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XIII Biegu Kościuszki

 

PODPISY RODZICÓW .................................................................                   .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ