Przebudowa Dworca PKS i utrudnienia pomiędzy ul. Dworcową a Galerią Amber

2019-04-23 14:00:00 red. za MZDiK

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z dniem 24 kwietnia br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z przebudową terenu Dworca PKS w ramach zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Planowane zakończenie robót – do 30 września br.

street view
street view

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z dniem 6 maja br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z przebudową terenu pomiędzy Dworcem PKP – ul. Dworcową a Galerią Amber w ramach zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. W I etapie robót prowadzone będą prace na terenie stanowiącym obecnie parking wraz z drogą manewrową zawartym pomiędzy ul. Dworcową – terenem kolejowym a szczytem budynku Dworca PKP.
Planowane zakończenie całego zadania – do 30 września br.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ