Społeczne

Prezydent Krystian Kinastowski z wotum zaufania i absolutorium - "To mandat zaufania na kolejną kadencję"

2024-06-19 13:30:00 BK

Rada Miasta Kalisza oceniła i podsumowała 19 czerwca pracę prezydenta Krystiana Kinastowskiego oraz wykonanie budżetu za 2023 rok. Radni zagłosowali za udzieleniem włodarzowi miasta wotum zaufania i absolutorium. 

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

19 czerwca radny głosowali ws. udzielenia prezydentowi Kalisza wotum zaufania. Prezydent Krystian Kinastowski przedstawił Radzie informację na temat stanu mienia Miasta Kalisza, a także raport o stanie gminy za ubiegły rok.

- Budżet na rok 2023 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2022 roku. Zawierał on dochody w wysokości 715.510 tys. zł, natomiast wydatki stanowiły kwotę 748.594 tys. zł. Przez cały rok budżet ten ulegał zmianom w wyniku przyjętych uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta, osiągając na 31 grudnia 2023 r.: dochody w wysokości 785.735 tys. zł, wzrost o 70.225 tys. zł, tj. o 9,8%. Wydatki: 836.583 tys. zł, wzrost o 87.989 tys. zł, tj. o 11,8%. W 2023 r. wykonano dochody w kwocie 771.391 tys. zł, co stanowiło 98,2% założonego planu. Jeżeli chodzi o wydatki, to wykonano je w kwocie 813.375 tys. zł, tj. 97,2% założonego planu - powiedział prezydent Krystian Kinastowski. – Mówiąc o realizacji budżetu 2023 roku należy wspomnieć, że planowany deficyt stanowił kwotę 50.848 tys. zł, natomiast na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 41.984 tys. zł. W 2023 roku zostały spłacone raty od zobowiązań zaciągniętych przez moich poprzedników w kwocie 17.334 tys. zł.

Obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy za poprzedni rok istnieje od 2019 roku.

– Jest to dokument zawierający konkretne dane, dający obraz dobrego funkcjonowania miasta. Mam świadomość, że niektórym obszerność raportu może utrudnić odbiór jego sedna. Ale każdy, absolutnie każdy może zobaczyć jak rozwija się Kalisz, chodząc jego ulicami. Główny Rynek? Odnowiony, stał się elegancką, europejską przestrzenią przyciągającą ludzi. Teraz to prawdziwy miejski salon! Kanonicka? Modelowo zrewitalizowana, zazieleniona ulica śródmieścia. Delfin? Dawny zrujnowany basen został rozebrany, w jego miejscu powstała nowoczesna pływalnia, w której trenują liczni kaliscy pływacy i która jest areną wielu zawodów sportowych. Szlak Bursztynowy? Ulica została przedłużona do Żwirki i Wigury, a to nie koniec. Obwodnica Kalisza w ramach drogi krajowej nr 25? Nie jest to zadanie samorządu, ale odnotować należy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Spodziewamy się jej niebawem, co otworzy drogę do przetargu na projekt i realizację. Południowa obwodnica Kalisza? Rozpoczęliśmy już prace nad nią, budując na początek połączenie ulic Budowlanych i Księżnej Jolanty, co dodatkowo otworzy nowe tereny inwestycyjne. Uniwersytet Kaliski? Jest i nadal się rozwija, kształcąc m.in. przyszłych lekarzy i prawników. Targowisko przy ulicy 3 Maja? Trwa jego przebudowa, będzie nowoczesnym i przyjaznym miejscem handlu. Rewitalizacja Podgórza i Jabłkowskiego? Wystartowała. Pierwsza kamienica jest już gotowa, niebawem będziemy modernizować kolejne. Dodatkowo liczne wydarzenia, koncerty, imprezy, podczas których się spotkaliśmy. Efekt? Kalisz jest stawiany za wzór. Urzędnicy z innych miast przyjeżdżają uczyć się naszych rozwiązań i podpatrywać nasze działania – mówił prezydent.

Klub radnych Samorządnego Kalisza oraz Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowali głosowanie za wotum. Koalicja Obywatelska negatywnie oceniła pracę prezydenta. 15 radnych głosowało za, 8 przeciw.

W kolejnym punkcie przewodniczący poszczególnych komisji stałych oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przedstawili opinie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Wszystkie opinie były pozytywne. Za uchwałą głosowało 15 radnych, przeciwnych było 8.

Radny Dariusz Grodzinski zwrócił uwagę na niską kwotę przeznaczoną w budżecie na inwestycje. Apelował także o rozpoczęcie debaty nad budżetem i wydatkami, w niełatwej dla samorządu sytuacji finansowej.

W następnym punkcie odbyło się głosowanie ws. udzielenia prezydentowi Kalisza absolutorium. Podobnie jak w przypadku wotum, klub radnych Koalicji Obywatelskiej, ocenił pracę prezydenta negatywnie. Ostatecznie 14 osób zagłosowało za, 8 przeciw. 

- Cieszę się z tego, że to absolutorium zostało mi przydzielone. To znacząco ułatwia pracę i buduje dobre porozumienie z Radą Miasta Kalisza. To porozumienie jest konieczne by razem dalej pracować. Jest przekonany, że ta współpraca w tej niełatwej kadencji będzie bardzo ważna. Front radnych wspierających prezydenta poszerzył się o kolejne osoby. Tych osób, które będą pomagać i wspierać będzie znacznie więcej - mówił prezydent Krystian Kinastowski.

Kadencja nie będzie łatwa, bo Kalisz, podobnie jak inne samorządy, musi skupić się na alarmującej sytuacji finansowej.

- Sytuacja finansowa Kalisza jak i innych samorządów jest największym problemem. Wszystkie samorządy maja niestabilną sytuację, jeżeli chodzi o planowanie przyszłorocznego budżetu. Ten rząd, który zakończył pracę, wprowadził zmiany jeżeli chodzi o finansowanie samorządów. Zmiany te były negatywne, ale władze zapewniały subwencje rozwojową i dopłacał do dziury, która powstawała w budżecie. Rząd się zmienił, pozostały stare zasady finansowania, a nowy rząd, niestety nie zobowiązał się jeszcze, że przekaże samorządom subwencje. Jednocześnie pracuje nad nową formą subwencji, która wprowadzona zostanie prawdopodobnie od nowego roku - wyjaśnia prezydent Kalisza.

Wykonanie budżetu Kalisza za 2023 rok negatywnie ocenia klub radnych Koalicji Obywatelskiej.

- Stan finansów miasta jest bardzo poważny. Poziom inwestycji spadł już do 8 procent wydatków budżetowych, to jest już zatrważający moment. Sam prezydent pisze do ministra finansów o złym stanie kasy miejskie - mówi radny KO Dariusz Grodziński. - Są rzeczy, na które mamy wpływ i są takie, na które wpływu nie mam. Poprzedni rząd obciął nam dochody, natomiast my bardzo mocno rozbuchaliśmy sferę wydatków bieżących i powinniśmy się dostosować do warunków, które są w tej chwili. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie powrócimy do poważnej debaty na temat finansów miasta to będziemy pogrążali się w coraz większych kłopotach, a to wykonanie budżetu już jest alarmujące.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować