Poznaliśmy Wolontariuszy roku 2017! [zdjęcia]

2017-12-05 21:30:00 red.

Prezydent Miasta Kalisza i Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego nagrodzili najbardziej aktywnych wolontariuszy, działających na rzecz mieszkańców Kalisza. 10 osób odebrało statuetki podczas II Gali Wolontariatu, w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Statuetki „Wolontariuszom Roku 2017” wręczali: w imieniu Grzegorza Sapińskiego, prezydenta Kalisza – wiceprezydent Karolina Pawliczak oraz radny Zbigniew Włodarek.

Tytuł „Wolontariusza Roku 2017” otrzymali: Sylwia Baranowska, Stanisław Bronz, Anna Korniłowicz, Anna Małecka, Katarzyna Paciorkowska, Robert Papuziński, Roman Szychowski, Elżbieta Siarkiewicz, Jolanta Świniarska, Tomasz Zdanowicz.

Nominowani (dyplomy):

Mateusz Antolczyk – Stowarzyszenie „Głos Kaliszan”,
Beata Bartczak – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce/ Oddział w Kaliszu
Krzysztof Dominikowski – Szlachetna paczka – rejon Kalisz
Matusz Madejski – Kaliski Klub Kyokushinkan Karate
Miłosz Pawlak – Akademia Inicjatyw Edukacyjnych
Radosław Piękny – Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Kaliszu
Natalia Zawartka – Ignaszak – Fundacja Animacji Społeczno – Kulturalnej KWADRATURA

Laureaci 2. Gali Wolontariatu (statuetki i dyplomy):

Sylwia Baranowska (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu) – Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 19. Stworzyła jedyną w Wielkopolsce Grupę Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Przystań”, która zrzesza prawie 300 rodziców. Stworzyła „Wypożyczalnię 3 kołowych rowerków dla niepełnosprawnych”. Współpracowała przy realizacji odchodów „Światowego Dnia Zespołu Downa”, pomysłodawczyni wielu imprez i spotkań integracyjnych. Wrażliwa i otwarta na problemy zwłaszcza niepełnosprawnych.

Stanisław Bronz (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu) – Założyciel Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. W 1994r. utworzył placówkę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych, którą w 2005r. przekształcił w Warsztat Terapii Zajęciowej. Wkrótce potem z jego inicjatywy na terenie Wielkopolski Południowej powstało następne 6 WTZ-ów. Na przestrzeni 25 lat istnienia fundacji zorganizował kilkaset zadań z zakresu integracji społecznej, aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Anna Korniłowicz (Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu) – Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu w SP nr 10, z którym organizuje zbiórki żywności oraz akcje m. in. „Szlachetną paczkę” lub „Górę Grosza”. Organizowała zajęcia warsztatowe „Skafander starości, czyli co czują nasi dziadkowie”. Z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio organizowała akcje charytatywne „Puszka dla Maluszka”, „Opatrunek na ratunek”, „Kardiolog w Afryce” oraz „Kup Pan szczotkę!” Współpracuje z Fundacją „Mocni Miłością” oraz ze świetlicą „Samarytanin” przy CARITAS. Inicjator i organizator kampanii promującej pozytywne wzorce i zachowania wśród dzieci i młodzieży.

Anna Małecka (Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „Help Animals”) – Od 2007r. członek Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „Help Animals”. Podarowała dom i opiekę ponad setce psów, kotów oraz innych zwierząt. W domu znajduje bezpieczny azyl dla zwierząt chorych, starych, niechcianych i niekochanych. Jest osobą cechującą się wrodzoną empatią i współczuciem, nikomu nigdy nie odmówiła pomocy. Bez chwili zawahania podejmuje interwencje, kiedy istnieją podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.

Katarzyna Paciorkowska (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu) – Od 2008r. opiekun Szkolnego Koła TPD w II LO w Kaliszu. Angażuje się w liczne akcje charytatywne, współpracując z organizacjami społecznymi. Zorganizowała wiele zbiórek żywności, zabawek i najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych ze świetlicy KARAN. Współpracowała ze świetlicą stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a od 2015r. ze świetlicą socjoterapeutyczną Św. Doroty. Angażuje się w Świąteczne Zbiórki Żywności, pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza dzieciom, chorym, ale i osobom starszym.

Robert Papuziński (Komenda Hufca ZHP w Kaliszu im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego) – Od 1997r. członek , a obecnie Komandor Harcerskiego Klubu Żeglarskiego „ODKRYWCA” i Retman Hufca ZHP w Kaliszu. Organizator spływów kajakowych rzeką Prosną i Wartą, współorganizator regat na rzece Prośnie w Kaliszu. Wolontariusz-wychowawca na koloniach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia KARAN. Zaangażowany w działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, współorganizator Festiwalu Wielokulturowości, Wianków na Grodzisku Zawodzie. Aktywny w działaniach charytatywnych: pomoc powodzianom, akcja „Mały Kaliszanin-Pomóż Dziecku”.

Roman Szychowski (Fundacja Bread of life) – Na co dzień uśmiechnięty kierowca KLA zaangażowany jest w różne projekty Fundacji Bread of life. Współorganizował pierwszą edycję wydarzenia „Pomoc w potrzebie” skierowaną do mieszkańców Kalisza. Pomaga w zbiórce darów rzeczowych, żywności dla najuboższych mieszkańców Miasta. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, propagator idei honorowego oddawania krwi, zaangażowany w przeprowadzenie wielu akcji krwiodawstwa w ramach działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Elżbieta Siarkiewicz (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”) – W 1976r. przyjęła krzyż harcerski i zobowiązanie, by służyć dzieciom i tym sprawnym inaczej – także dorosłym. Działała jako wychowawca, kurator społeczny w kręgu dzieci z rodzin patologicznych, instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Jako przewodnik „Małych Ojczyzn”, prowadzi wycieczki dziecięce „Krajoznawstwo w szkole”, a będąc członkiem UTW „Calisia” cieszące się dużym zainteresowaniem spacery i małą turystykę dla wszystkich chętnych. Od 2013r. Organizuje koncerty „Na turystycznych szlakach”.

Jolanta Świniarska (Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Kaliszu) – Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu. Prezes stowarzyszenia Fajna Szkoła, realizującego m.in. program „Strefa zaufania – punkty konsultacyjne dla rodziców”. Propaguje wolontariat przez program „Super kolega -spotkania integracyjne”, działając wśród młodzieży licealnej, podopiecznych ośrodka wychowawczego w Kaliszu oraz osób dorosłych z ŚDP „Tulipan”. Pomysłodawczyni „Przerwy na czytanie”. Od dwóch lat włącza szkołę do ogólnopolskiego programu CREO w Poznaniu „Wielkoduchy”.

Tomasz Zdanowicz (Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek Świetlica „Nazaret”) – Od 2006 r. związany ze świetlicą „Nazaret”. Wspiera dzieci w uzupełnianiu braków edukacyjnych i pomoc odrabianiu lekcji. Podejmuje działania związane z rozwojem zainteresowań zwłaszcza humanistycznych, wśród dzieci zaniedbanych wychowawczo. Organizuje z podopiecznymi okolicznościowe przedstawienia. Wolontariusz podczas wakacyjnego wypoczynku, wielokrotnie pełniąc funkcję wychowawcy. Realizuje zajęcia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki oparte na autorskim programie.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ