Polityka

Powołano Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-06-30 20:00:00 powiat.kalisz.pl

Zarządzeniem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala nr 37/2019 z dnia 30 maja 2019 został powołany 18 osobowy Zespół, który będzie działał przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie W Kaliszu.

fot. powiat.kalisz.pl
fot. powiat.kalisz.pl

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Starosta Kaliski w skład zespołu powołał następujące osoby:
Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Annę Kraskę, Andrzeja Grudzińskiego, Hieronima Górala, Mariusza Kołodziejczyka, Tomasza Dyrdziaka, Barbarę Cebulską, Violettę Maślak, Marię Wiączek-Hendler, Lidię Juszczak, Agnieszkę Mosiniak, Agatę Rutkę, Marię Nowakowską, Kingę Kaczmarek, Elżbietę Ulrych, Alinę Skrok, Adelę Pokojowczyk, Lidię Michałowską.

Powołania uroczyście wręczyli Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy oraz p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Teresa Bogaczyk.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ