Usługi

Potrzebujesz porady dotyczącej swojej drogi zawodowej? Zgłoś się do gabinetu doradców zawodowych

2020-11-18 09:30:00 redakcja

Dzisiejsze poradnictwo zawodowe świadczy usługi już nie tylko na etapie wyboru zawodu w szkole podstawowej czy w szkole średniej, ale także coraz częściej wsparcia i pomocy w zakresie podejmowanych decyzji zawodowych poszukują osoby dorosłe. Jednym z celów zbudowania dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki jest uczenie się przez całe życie.

DYŻURY_ poniedziałek 11.00 - 19.00 wtorek 15.00 - 19.00 środa 7.30 - 15.30 czwartek 7.30 - 15.30 piątek nieczynne
DYŻURY_ poniedziałek 11.00 - 19.00 wtorek 15.00 - 19.00 środa 7.30 - 15.30 czwartek 7.30 - 15.30 piątek nieczynne

Praca zawodowa towarzyszy człowiekowi przez większą część życia i ma duży wpływ na inne obszary funkcjonowania. Satysfakcja i zadowolenie z pracy często utożsamiane są ze wspinaniem się po kolejnych szczeblach kariery, awansem i związanym z nim prestiżem. „Kariera” dziś  to obejmujący całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań, cech osobowości i wiedzy odnoszących się do pracy zawodowej. Człowiek dokonując wyborów  kształtuje własną karierę, która wpływa na całe jego życie. Ważne, aby podejmowane decyzje zawodowe były spójne z wyznawanymi wartościami, preferencjami, oraz celami osobistymi i rodzinnymi.

Współczesny rynek pracy wymaga od nas ciągłej gotowości do zmian. Zarówno osoby młode jak i doświadczone zawodowo potrzebują pomocy i wsparcia w planowaniu życia edukacyjnego i zawodowego. Osoby dojrzałe zawodowo, posiadające już doświadczenia związane z pracą, chcąc sprostać  wysokim wymaganiom pracodawców
i konkurencyjności na  rynku często podejmują decyzję o uzupełnieniu kwalifikacji. Dziś jedną z pożądanych kompetencji jest  zdolność adaptacji do zmieniającego się rynku a także gotowość do podejmowania pracy w nowych organizacjach i branżach.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 20 stycznia br. uruchomiło przy ul. Polnej 28 gabinet doradców zawodowych. W ten sposób stworzono możliwość wolnego dostępu do bezpłatnych indywidulanych konsultacji z doradcami zawodowymi. Z poradnictwa zawodowego skorzystać mogą zarówno uczniowie, studenci, jak i osoby dorosłe szukające zmiany odnośnie swojego obecnego stanowiska pracy lub bezrobotne. Chcąc utrzymać miejsce pracy lub zwiększyć swoje szanse na awans lub zatrudnienie, każdy musi indywidualnie wyszukać i wybrać taką ofertę na rynku edukacji, która będzie odpowiada wymaganiom.

Konsultacja indywidualna to spotkanie z doradcą zawodowym, które ma na celu pomoc w wyborze kierunku kształcenia lub zawodu. Istotą spotkania z doradcą zawodowym jest określenie problemu klienta, zdefiniowanie celu porady a następnie wytyczenie wszystkich działań jakie klient powinien podjąć, chcąc zrealizować swoje cele. Ze względu na różne możliwości i oczekiwania każda osoba jest traktowana indywidualnie.

W trakcie spotkania doradca zawodowy przeprowadza wywiad, pyta o preferencje, wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania. Narzędziem pomocniczym w określeniu skłonności zawodowych klienta jest przeprowadzenie badania Testem Obrazkowym Martina  Achtnicha(BBT). Doradcy zawodowi CWRKDiZ w Kaliszu są certyfikowanymi ekspertami tej metody diagnozy. Wyniki diagnozy pozwalają na określenie typu charakteru zawodowego, rozumianego jako indywidualny styl postępowania, mocnych i słabych stron klienta, specyfiki jego zainteresowań, kompetencji oraz typu aktywności zawodowej jaka by mu odpowiadała. Test przeprowadzany jest przy użyciu systemu komputerowego.

Istotnym elementem diagnozy skłonności zawodowych metodą BBT jest też rozmowa na temat dokonanych wyborów. Test przyczynia się do podniesienia samowiedzy klienta i na ukierunkowanie jego kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług naszych doradców, zapraszamy do umówienia wizyty pod numerem telefonu: 62 742 44 58.

Czas trwania spotkania to ok. 60 - 90 minut. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konsultacje przeprowadzamy również on-line.

 

 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Te artykuły mogą cię zainteresować