Podatnicy korzystają z Twój e-PIT – dane i perspektywy

2020-08-02 12:21:08 Artykuł sponsorowany

Twój e-PIT jest jedną z usług, umożliwiających rozliczenie elektroniczne PIT. Oznacza to w praktyce możliwość pracy zdalnej, bez konieczności wizyty w urzędzie, czy na poczcie. W czasach epidemii jest to kwestia bardzo ważna dla bezpieczeństwa wielu osób. Zainteresowanie Twój e-PIT było dość duże - według informacji na oficjalnych stronach Ministerstwa Finansów, w 2019 roku podatnicy złożyli 16 mln elektronicznych PIT za 2018 rok. Nowa usługa Twój e-PIT zainteresowała blisko 7 mln osób, składających deklarację PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok. W tym roku Twój e-PIT udostępnia możliwość rozliczenia większego katalogu PIT’ów – dodano formularze PIT-28 oraz PIT-36 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej). Ponadto ze względu na epidemię, bardzo dużo osób myśli o formule PIT elektronicznie. Należy więc spodziewać się, że PIT 2019 w formie online rozliczy jeszcze więcej osób.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Czy skorzystanie z Twój e-PIT w 2020 roku jest obowiązkowe?

Nie. Podobnie jak w latach poprzednich, Twój e-PIT jest usługą, z której podatnicy mogą skorzystać całkowicie dobrowolnie. Podatnik ma możliwość dowolnego wyboru swojego rozliczenia i w zależności od konkretnego formularza, mogą być dostępne dla niego maksymalnie trzy formy rozliczenia:

  • Tradycyjnie, czyli papierowo, poprzez osobiste złożenie w urzędzie skarbowym (co w trakcie epidemii COVID-19 może być zdecydowanym utrudnieniem,) lub przez przesłanie deklaracji papierowej listem poleconym Poczty Polskiej. W takim wypadku data na potwierdzeniu nadania jest równoważna do daty złożenia deklaracji, a dowodem wykonania obowiązku podatkowego jest właśnie potwierdzenie nadania listu poleconego – nie ma znaczenia, kiedy dotrze on do organu podatkowego;

  • Elektronicznie za pomocą PIT online, czyli w specjalnej aplikacji lub programie do przygotowywania formularza podatkowego PIT oraz przesyłane do organów podatkowych przez Internet. Po prawidłowym złożeniu formularza, podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru, czyli dowód wykonania zobowiązania podatkowego, równoważny do potwierdzenia nadania listu poleconego. Podobnie jak wyżej, datą złożenia PIT jest data wskazana na UPO (bez względu na to, kiedy urząd formularz faktycznie odczyta);

  • Twój e-PIT jest trzecią możliwą formą rozliczenia deklaracji podatkowej i drugą formą elektroniczną. Dzięki niej podatnik ma możliwość skorzystania z deklaracji przygotowanej dla niego przez ograny, a dokładniej Krajową Administrację Skarbową.

Co z Twój e-PIT po 30 kwietnia?

W związku z epidemią, ustawodawca postanowił przedłużyć termin do rozliczenia deklaracji podatkowych PIT 2019 do końca maja 2020 roku, a w praktyce - do 1 czerwca (ostatni dzień mają przypada w niedzielę). Pomimo tego, z oficjalnych informacji na stronie Twój e-PIT, ta usługa zadziała zgodnie z planowanym terminem, to znaczy deklaracja przygotowana w usłudze zostanie automatycznie złożona po 30 kwietnia 2020 roku. Mimo tego, podatnik może jednak wykorzystać Twój e-PIT bez konsekwencji do końca maja, jednak jego późniejsze dokumenty zostaną rozliczone jako korekta.

undefined

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
Awaryjne wyłączenie wody przy ul. Juliusza Słowackiego (od ul. Adama Mickiewicza do ul. Józefa Bema). Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 12.00.