Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów. Projekty kaliskich Orionistów

2019-04-15 18:30:00 BK

Pomoc psychologiczna i prawna dla osób, które padły ofiarą przestępstwa a także wsparcie i zajęcia dla samotnych seniorów – już 16 kwietnia i na początku maja br. ruszają dwa nowe projekty realizowane przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Kaliszu.

Od lewej: ks. Sylwester Sowizdrzał, dyrektor Orionistów w Kaliszu, ks. Damian Stawicki, wicedyrektor Zgromadzenia.
Od lewej: ks. Sylwester Sowizdrzał, dyrektor Orionistów w Kaliszu, ks. Damian Stawicki, wicedyrektor Zgromadzenia.

16 kwietnia przy ul. Kościuszki 24 rozpocznie swoją działalność Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, świadkom przestępstw i ich rodzinom. Będzie to pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna, tłumaczy migowych i językowych oraz materialna. W ramach pomocy materialnej będzie opłacany m.in. zakup żywności, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, remont i opłata czynszu mieszkań czy wypoczynek dzieci i młodzieży. Pomoc będzie udzielana w okresie do 5 lat do momentu zgłoszenia się do Ośrodków lub do 5 lat wystąpienia skutków przestępstwa.

- Chodzi o pomaganie osobom, które nie radzą sobie z tymi przestępstwami. Często są one pozostawione same sobie. One potrzebują jeszcze dodatkowej interwencji. Nie wystarczy, że osobie np. zgwałconej da się jakąś rekompensatę pieniężną. Trzeba zapewnić pomoc psychologa. Osoba, która została napadnięta potrzebuje pomocy prawnej, żeby je ustrzec i zabezpieczyć. Takie osoby mogą być zastraszane. Przede wszystkim osobie pokrzywdzonej trzeba zapewnić bezpieczeństwo, aby mogła opowiedzieć o tym co się wydarzyło – wyjaśnia ks. Sylwester Sowizdrzał, dyrektor Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Kaliszu.

W celu otrzymania w/w form pomocy należy zgłosić się do osobiście do Ośrodka, wypełnić wniosek o udzielenie pomocy. Przy złożeniu wniosku należy okazać się dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przestępstwa (z policji, prokuratury, sądów, Centrów Interwencji Kryzysowych, lekarskimi, innymi) oraz przedłożyć kserokopie tych dokumentów.

- Skąd wynika potrzeba utworzenia takiego? Mówią o tym dane statystyczne zgromadzone przez policję, które mówią, że w Wielkopolsce w roku 2016 doszło do 61 705 przestępstw, a w 2017 do niewielu mniej 57 485. Natomiast na terenie miasta Kalisza oraz powiatów objętych działaniami projektu w roku 2016 popełniono łącznie 12 223 przestępstwa, a w 2017 – 11 026 przestępstw na różnym tle – mówił ks. Sylwester Sowizdrzał.

Przy Ośrodku działał będzie multidyscyplinarny zespół składający się z pracowników pierwszego kontaktu, psychologów, psychiatrów, prawników, mediatorów czy kuratorów sądowych.

Obok Ośrodka w Kaliszu działać będzie 7 punktów lokalnych: w Opatówku, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Jarocinie, Kępnie, Ostrzeszowie i Krotoszynie.

Ośrodek w Kaliszu będzie czynny:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-20.00
- w piątek od 8.00-16
- sobotę 8.30-12.30

W punktach lokalnych pełnione będą dyżury w określone dni i godziny.

Kontakt z Ośrodkiem i punktami lokalnymi osobisty lub za pośrednictwem całodobowej infolinii:
62 – 72 32 006

Całodobowo przez 365 dni w roku działało będzie mieszkanie interwencyjne. Na terenie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu czekają na potrzebujących pokoje z dostępem do łazienki, toalety, kuchni, pralni. - Mamy przygotowane mieszkanie 4-osobowe. Dana może zamieszkać na czas zagrożenia, w przypadku konieczności – mówił ks. Sylwester Sowizdrzał.

Pomoc udzielna przez Ośrodek udzielana jest bezpłatna!

Drugi projekt realizowany przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Kaliszu to utworzenie Ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów im. Księdza Orione. Taki ośrodek ruszy z początkiem maja br.

Projekt skierowany będzie do 20 osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+ o różnym stopniu sprawności mieszkających na terenie miasta Kalisza. Oferował będzie podopiecznym usługi, tj. różne formy zajęć terapeutycznych (warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, literackie, komputerowe), zajęcia kulturalno-oświatowe (turnieje szachowe, prelekcje filmów, wyjścia do kina i teatru, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, mini recitale, wyjścia do muzeów, spacery i wycieczki turystyczne), zajęcia ruchowe oraz inne tematyczne, wg potrzeb i zainteresowań podopiecznych.

- Pod uwagę brany jest odpowiedni wiek, to czy osoba jest samotna i czy nie przekracza określonej sumy miesięcznych zarobków. Projekt skierowany jest do osób aktywnych, sprawnych fizycznie i psychicznie. Obecnie na liście wpisanych jest 17 osób – wyjaśnia ks. Damian Stawicki, wicedyrektor Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Kaliszu.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowany personel – terapeutów zajęciowych, instruktorów, instruktora zajęć ruchowych, ale również w części przez wolontariuszy, zaproszonych gości (specjalistów różnych dziedzin), jak i samych podopiecznych.

Ośrodek będzie działał od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30. Zapewni opiekę oraz zajęcia tematyczne 20 osobom starszym, w szczególności samotnym, o niskich świadczeniach.

Ośrodek jest częścią realizacji projektu “Ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów im. Księdza Orione” miejscem rozwijania pasji i zawierania przyjaźni, realizowanego od marca do grudnia 2019 roku przez Fundację Ks. Orione Czyńmy Dobro.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ