O bezpieczeństwie z mieszkańcami Opatówka

2019-06-12 13:30:00 red. KMP Kalisz

Zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców, to główny cel debaty społecznej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Inicjatorem spotkania był Komendant Komisariatu Policji w Opatówku asp. Tomasz Dyrdziak. Na pytania mieszkańców oraz zaproszonych gości odpowiadali Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

fot. KMP Kalisz
fot. KMP Kalisz

Wstępem do dyskusji było wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieńka, który przedstawił zebranym ideę tego typu spotkań, wskazał na znaczącą rolę środowisk lokalnych w tworzeniu strategii w zakresie bezpieczeństwa, określił też sposób wykorzystania przez Policję sugestii i uwag mieszkańców dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Szef kaliskich policjantów przybliżył również zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, stanowiących wsparcie Policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Ważnym aspektem, który został poruszony przez Komendanta była służba dzielnicowego, który poprzez podejmowane działania i budowanie relacji z lokalnym społeczeństwem, ma duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Przybliżone zostały sylwetki dzielnicowych pełniących służbę na terenie Komisariatu Policji w Opatówku, działania priorytetowe służby dzielnicowego oraz zrealizowane przedsięwzięcia w obszarze profilaktyki społecznej. Insp. Bieniek Przypomniał również mieszkańcom, że z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Opatówku można kontaktować się bezpośrednio. Wszyscy funkcjonariusze „pierwszego kontaktu”, jak nazywani są popularnie dzielnicowi, wyposażeni zostali w telefony komórkowe oraz posiadają indywidualne, przypisane do rejonu adresy e-mail.

Kolejnym punktem debaty była otwarta dyskusja. Mieszkańcy gmin, którzy skorzystali z zaproszenia Komendanta Komisariatu, mieli okazję nie tylko do przekazywania swoich opinii oraz uwag, ale też do zadawania pytań policjantom oraz przedstawicielom władz samorządowych. Jednym z wiodących tematów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym i postulaty o podejmowanie działań zmierzających do egzekwowania przepisów dotyczących m.in. prawidłowego parkowania, ograniczeń tonażowych na drogach. Mieszkańcy wskazali na konkretne miejsca, gdzie często dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego.

W trakcie debaty dyskutowano również na temat zaśmiecania miejsc publicznych i terenów leśnych. Pytano o termin uruchomienia posterunku wodnego w miejscowości Szałe oraz o działania profilaktyczne na terenie gminy.

Przedstawiciele Policji oraz władz samorządowych dokładnie i rzeczowo odpowiadali na wszelkie pytania i zapewniali uczestników debaty, że wszystkie ich uwagi i spostrzeżenia będą dokładnie sprawdzone i przeanalizowane.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ