Nowa uchwała antysmogowa dla Kalisza. Wejdą spore ograniczenia i zakazy

2017-12-20 15:00:00 red.

18 grudnia podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Na Sesji obecni byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tj. Kamila Czyżak – Kościelak p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Marta Okrasa p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej.

Przyjęte uchwały antysmogowe dla Wielkopolski zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

- Muszą to być nowoczesne źródła ciepła, takie które mają automatyczne podawanie opału, nie mają klasycznego rusztu, ponieważ takie źródło nie może umożliwiać odpadów komunalnych bądź tych opałów, które eliminujemy z obiegu – mówi Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. - Techniczne wymogi muszą być zgodne z normami unijnymi. Apelowałem aby za tym poszły środki wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby pomagać wymieniać użytkownikom piece i kotły na te najbardziej zaawansowane. Apelowałem abyśmy myśleli już nad rządowym lub samorządowym programem wsparcia dla osób najgorzej sytuowanych, gdyż bieżące utrzymanie tego rodzaju źródeł ciepła oraz zakup zdecydowanie lepszego opału wiążą się z kosztami – dodaje.

Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałanie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Kampania społeczno – informacyjna przewiduje: spot telewizyjny i radiowy, 55 bilbordów dla Wielkopolski, plakaty oraz poradniki.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ