Motoryzacja

Nowa "Elka" dla Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu

2019-08-10 10:00:00 BK/UM Kalisz

9 sierpnia Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, przekazał na ręce dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu nowy samochód marki Hyundai, który będzie wykorzystywany m.in. do nauki jazdy oraz badań diagnostycznych.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk
Samochód Hyundai i20 został zakupiony w ramach Zadania 6: „Doposażenie i wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”, które stanowi część projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”.
 
- Samochód został zakupiony jako pomoc dydaktyczna dla uczniów, w celu realizacji nauki jazdy programowej jak również do diagnostyki. Mamy na wyposażeniu sprzęt, którym będziemy mogli sprawdzać usterki ewentualnie je symulować - mówił Tomasz Stępniak, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.
 
Jest to drugi samochód, który będzie służył uczniom szkoły. Pierwszy pojazd ma już 12 lat i jest mocno wyeksploatowany. Każdy uczeń "Samochodówki", oprócz kierunku logistyki, wychodzi ze szkoły z prawem jazdy.
 
Wartość zakupu wyniosła 57.502,50 zł. Samochód będzie służył uczniom Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu jako pomoc dydaktyczna w zdobywaniu umiejętności prowadzenia pojazdu w ramach praktycznej nauki jazdy realizowanej w podstawie programowej kształcenia dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Ponadto będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli zawodu do wykonywania badań diagnostycznych w ramach zajęć w pracowni mechaniki i mechatroniki pojazdowej, co znacząco podniesie jakość nauczania i komfort pracy.
 
- Zakup nowego auta diametralnie poprawi pracę zarówno nauczycieli zawodu jak i uczniów. Jeden samochód jeździ na nauce jazdy, a ten drugi wyeksploatowany służy jako pomoc dydaktyczna do diagnostyki, i odwrotnie. Ten samochód jest wyposażony bardzo bogato i w najnowocześniejsze technologie - mówił Tomasz Stępniak.
 
W uroczystym przekazaniu nowego auta uczestniczyła także m.in. Monika Otrębska-Juszczak, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.
 
Miasto Kalisz realizuje projekt „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” od 1 maja br. Źródłem dofinansowania jest WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
 
- Wspieramy szkolnictwo zawodowe w Kaliszu. Mamy bardzo dobre szkoły ze świetną ofertą, która kształci do zawodu. Chcemy aby młodzież kaliska otrzymywała jak najlepszą ofertę w zakresie szkolnictwa zawodowego - mówił prezydent Krystian Kinatowski.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest edukacja publiczna poprzez prowadzenie edukacji zawodowej młodzieży, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu wynosi 2 051 629,42 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 846 466,47 zł.
 
Uczestnikami są placówki kształcenia zawodowego z Kalisza: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” (ZSGH), Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica (ZSS), Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych (ZSTE) w Kaliszu oraz uczniowie/uczennice i kadra dydaktyczna ww. szkół. W sumie, w działaniach projektowych, uczestniczyć będzie 170 uczniów/uczennic, 22 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego i 1 instruktorka praktycznej nauki zawodu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic poprzez staże i praktyki , 2) wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez: organizowanie zajęć dodatkowych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, kursów przygotowujących na studia, obozu naukowego w szkole wyższej, wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień oraz doradztwo zawodowe. 3) wsparcie szkół w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia edukacji zawodowej - wyposażenie/doposażenie następujących pracowni i warsztatów szkolnych: ZSTE: Pracownia dostępowych urządzeń teleinformatycznych, ZSGH: Pracownia organizacji usług kelnerskich, Pracownia technologii gastronomicznej, Pracowni obsługi gości, Warsztaty szkolne, ZSS: Pracownia pojazdów samochodowych z elementami warsztatów szkolnych, Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, Pracownia mechatroniki samochodowej. 4) doskonalenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego i instruktorki praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia doskonalące i staże. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku. Jest zintegrowany i komplementarny z przedsięwzięciem Miasta Kalisza w ramach Poddziałania 9.3.5 p.n. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz pierwszą edycją projektu „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ