Społeczne

Nielegalne wysypisko śmieci za zgodą właściciela przy ul. Tęczowej i Zielonej? Mieszkańcy zgłaszają możliwość popełnienia przestępstwa

2021-05-04 15:00:00 BK

Mieszkańcy osiedla Rypinek w Kaliszu od lat walczą z o tereny zielone, czystość i spokój u schyłku ulic Zielonej i Tęczowej. Codziennie zwożone są tam odpady budowalne i drogowe, które trafiają na teren co prawda prywatny. Mieszkańcy szukali pomocy u władz miasta i innych instytucji ale bezskutecznie. Czy proceder ten jest legalny i czy właściciel może przyjmować odpady na swoim terenie?

fot. Mieszkańcy osiedla Rypinek
fot. Mieszkańcy osiedla Rypinek
Wysypisko śmieci, które notorycznie zgłaszaliśmy do Prezydenta Miasta Kalisza, Urzędu Miejskiego, Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej nadal jest i ma się całkiem dobrze. Średnio 3 do 4 ciężarówek dziennie wbijają w to miejsce, uwalniając zaporę wjeżdżają i pozostawiają tam śmieci - opisuje sytuacje jeden z mieszkańców osiedla. -  U schyłku ulic Zielonej i Tęczowej w Kaliszu znajduje się piękna enklawa ze zbiornikiem wodnym. Nowy właściciel sukcesywnie wycina 20-paroletnie letnie drzewa i przyjmuje wszelkiego typu odpady. Odpady budowlane drogowe i domowe. Śmieci są zwożone z różnych miejsc Kalisza za przyzwoleniem właściciela i miejscowych władz. Od wielu lat staramy się o to aby nie niszczyć tego środowiska (żyje tam wiele gatunków ptaków gadów i ryb).
 
Od 2012 roku mieszkańcy zgłaszają sprawę do różnych instytucji w tym kaliskich ws. pomocy. - Rada Osiedla Rypinek i jej poprzedni przewodniczący pokazali nam wielokrotnie, że nie są zainteresowani ta sprawą. Wielokrotnie staraliśmy się o zatrzymanie tego co niszczy naturalne środowisko. Teraz żądamy od miasta przejęcia działki, która jest zarządzana niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz najwyższych kar z tytułu celowego zaśmiecania miasta. Do obecnego Prezydenta Miasta Kalisza pisaliśmy 3 razy bez odpowiedzi.
 
Mieszkańcy podjęli zdecydowane kroki i zgłosili popełnienie przestępstwa.

 

Zgłoszenie popełnienia przestępstwa

W związku z nielegalnym wysypiskiem śmieci przy zbiorniku „Zośka” u zbiegu ulic Zielonej i ul. Tęczowej w 62-800 Kalisz wnosimy o ukaranie właściciela działki najwyższymi z kar jakie są możliwe oraz zmuszenie „Go” do uprzątnięcia śmieci, które zalegają na tym terenie. Właściciel tej działki już któryś raz powoduje zagrożenie dla okolicznych mieszkańców i zbiornika wodnego. Przy dość rozległym stawie u zbiegu dwóch w/w ulic za pozwoleniem składowane są śmieci rożnego rodzaju ( śmieci budowlane, beton, zbrojenia, kleje, gipsy, domowe, worki, plastik, substancje niewiadomego pochodzenia w wiaderkach, materiały i inne, odpady drogowe, asfalt, kostka, beton ). Zaniepokojeni tym co zastaliśmy na miejscu przeprowadziliśmy małą prowokacje dzwoniąc na podany numer z tablicy informacyjnej mieszczącej się na zaporze przy wjeździe na działkę . Osoba która odebrała telefon przekazała nam informacje, ze można pozostawić śmieci mieszane na ich terenie trzeba tylko zdjąć zaporę i wjechać na teren działki. Otrzymaliśmy tez informacje ze każdego dnia spycharko-koparka równa ten teren zakopując nieczystości pod ziemią. Wiec nie będzie problemu! Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad. Zagospodarowanie odpadów musi się odbywać ściśle według zasad wynikających z ustawy o odpadach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. W związku z tym, iż to już nie pierwszy raz właściciel działki popełnia tego typu przestępstwo, a miejscowe władze nie reagują na ten zabroniony czyn, wnosimy j/w o natychmiastową interwencje i pomoc. Z tytułu niewłaściwego użytkowania działki istnieje możliwość skażenia zbiornika wodnego, który może spowodować wyginięcie wielu gatunków ptaków, ryb i gadów oraz okolicznej roślinności. Warto tu przytoczyć pewien paragraf Kodeksu Karnego ,,§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto drzewa, które tam rosną są podtruwane i usychają oraz wycinane bez pozwoleń. W załączniku przesyłamy zdjęcia z w/w miejsca udokumentowane za pośrednictwem komisji zaniepokojonych mieszkańców osiedla Rypinek w Kaliszu.

Z poważaniem Iwona Skonieczna

 

Wniosek został przyjęty przez Główny Inspektorat Środowiska.

 

Jak sprawę komentuje Urząd Miasta Kalisza?

Teren u zbiegu ulic Zielonej oraz Tęczowej stanowi własność prywatną. Jest to teren górniczy „Rypinek” - obszar zdegradowany, który obejmuje tereny eksploatacji kopalin i tereny poeksploatacyjne. Według decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 2013 roku w zaktualizowanych granicach złoża „Rypinek” pozostaje 1122850 m3 zasobów bilansowych surowca ilastego.

Na terenie tym może zostać wznowiona eksploatacja złoża po spełnieniu warunków formalno-prawnych lub teren zostanie poddany rekultywacji, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Odpady pochodzące z grupy odpadów budowlanych, jak np. ziemia z wykopów, czy gruz budowlany, można wykorzystać m.in. do utwardzania powierzchni, co jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10.10.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93) - informuje Katarzyna Ciupek, rzecznik Kancelarii Prezydenta Miasta. - Współwłaściciel terenu zapewnia, że przyjmuje jedynie odpady, które można wykorzystać do plantowania terenu, tj. ziemię z wykopów oraz gruz. Jednak oględziny pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza wykazały, że na tym terenie znajdują się również inne odpady (m.in. odpady bitumiczne), które - zgodnie z wymienionym rozporządzeniem - nie mogą zostać poddane odzyskowi na potrzeby własne.

W związku z tym, w 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zgromadzonych odpadów celem ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Postępowanie jest obecnie w toku. Teren monitorują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ