Nauczyciele łączą siły! W Kaliszu powstał Międzyszkolny Komitet Strajkowy

2019-04-18 14:50:00 red.

17 kwietnia w Kaliszu utworzony został Międzyszkolny Komitet Strajkowy zrzeszający przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli. Ma być odpowiedzią na próby zastraszania nauczycieli, szykany oraz manipulacje informacyjne.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

W związku z trwającym ogólnopolskim strajkiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych polskiej oświaty, 17 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu odbyło się spotkanie 60 przedstawicieli protestujących szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Kalisza, powiatu kaliskiego oraz regionu.

Na zebraniu ukonstytuował się Międzyszkolny Komitet Strajkowy, który przez aklamację wybrał na przewodniczącą Bogumiłę Bielak. Dokonano również wyboru Prezydium w składzie: Izabela Fietkiewicz-Paszek, Justyna Nowacka oraz Wiesław Grochowina.

- ​Międzyszkolny Komitet Strajkowy ma oddolny, apolityczny charakter i nie jest związany ze strukturami żadnego ze związków zawodowych. Jednoczy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli i szkół – uczestników ogólnopolskiego strajku. Celem powołanego Komitetu jest koordynowanie działań osób protestujących w zakresie trwającego strajku oraz przekazywanie rzetelnej informacji społeczeństwu Kalisza, powiatu kaliskiego, regionu o przyczynach strajku oraz sytuacji, w jakiej znajduje się polska oświata – informują założyciele komitetu. - W obliczu nierzetelnych informacji i manipulacji pojawiających się w mediach oraz przypadków zastraszania i szykan stosowanych wobec strajkujących będziemy informować społeczeństwo o charakterze, przebiegu i celach protestu. Mamy nadzieję, że strajk stanie się przyczynkiem do dyskusji na temat nie tylko płac pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników oświaty, ale również zmian w systemie edukacji, które będą dobrze służyć polskiemu społeczeństwu. ​Wierzymy, że zadeklarowana przez Pana Prezydenta Grzegorza Kulawinka chęć pomocy (podczas poniedziałkowej manifestacji w Kaliszu) ma na celu wspólne dobro naszego miasta. Utwierdzają nas w tym starania kaliskich władz, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Mamy nadzieję, że będzie to inspiracją i zachętą dla pozostałych Włodarzy naszego regionu.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ