Nadeszły „tłuste lata” dla szpitala w Wolicy?

2017-01-19 15:50:00 bm

Rok 2016 to bardzo udany okres dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza. W placówce wykonano niezbędne prace remontowe, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, przeniesiono aptekę oraz dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych. Równie ambitne plany dyrekcja szpitala snuje na kolejne lata, podczas których chce m.in. przeprowadzić termomodernizację budynków ZOZ oraz rozbudować placówkę.

fot. bm
fot. bm

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy, Sławomir Wysocki podsumował działania placówki w ubiegłym roku oraz przedstawił plany na najbliższe miesiące lata.

W roku 2016, w Zespole ZOZ przebywało łącznie 4584 pacjentów, którzy podlegali hospitalizacji m.in. w zakresie gruźlicy (150 hospitalizacji), POChP (356), dychawicy oskrzelowej (221) czy nowotworów układu oddechowego (1222). Dodatkowa Pracownia Snu znajdująca się w szpitalu przeprowadziła badania 391 pacjentów i jest to jeden z najwyższych wyników kraju. Dodatkowo od kilku lat, dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pracownicy szpitalu realizują „Program profilaktyki chorób układu oddechowego” przy pomocy specjalnego ambulansu, który może dotrzeć do pacjentów z utrudnionym dostępem do opieki lekarskiej.

- Głównym założeniem Programu było przeprowadzanie badań RTG oraz spirometrii, a także profilaktyki wśród mieszkańców małych miejscowości w regionie, którzy mają utrudniony dostęp do opieki lekarskiej. Badania i wstępna diagnostyka były prowadzone w Ambulansie RTG, należącym do szpitala, który przy współpracy z gminami docierał do różnych zakątków Wielkopolski. W ubiegłym roku, z badań w Ambulansie RTG, w ramach Programu skorzystało 4394 osób. W ramach innych akcji przebadano 3762 pacjentów – wyjaśnił dyrektor szpitala.

Rok 2016 był dla placówki bardzo udany pod względem pozyskanych środków finansowych oraz rozwoju szpitala. Przeprowadzono wiele modernizacji. Szpital ma nową aptekę oraz pracownię, gdzie podawana jest chemioterapia przy pomocy nowoczesnego sprzętu sprowadzonego ze Szwecji. Dodatkowo wszystkie budynki szpitalne wyposażono w system sygnalizacji pożarowej, połączonej ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Dzięki temu budynek szpitala został dostosowany do wymogów przeciwpożarowych.

- Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu 2016 rok był u nas bardzo obfity w inwestycje. W ciągu ostatnich dwóch lat środki finansowe, które pozyskał szpital były wyższe niż w trakcie poprzednich 16 lat. W 2016 r. szpital w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego otrzymał prawie 1,5 mln zł. Ogółem na modernizacje i inwestycje wydano prawie 2 mln zł – pozostałą część szpital dopłacił ze środków własnych oraz pozyskał pieniądze z innych źródeł – dodawał Wysocki.

W szpitalu wykonano również prace remontowe głównego budynku – wyremontowano pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz szatnie, salę konferencyjną i bibliotekę medyczną, a także korytarze. Dodatkowo wprowadzono automatyczny system oddymiania klatki schodowej w budynku głównym w razie pożaru oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.

- Szpital, odkąd powstał borykał się z problemami odprowadzania ścieków. Co roku płaciliśmy z tego powodu kary, a ścieki odprowadzaliśmy do gleby. Wreszcie skanalizowano okolice Wolicy, podłączyliśmy się do instalacji gminy i ścieki są odprowadzane do zbiorczego korektora do Kalisza. Koszt inwestycji nowej oczyszczalni na terenie szpitala kosztował ok. 800 tys. zł. – powiedział Sławomir Wysocki.

Najbliższe plany szpitala na lata 2017-2018 dotyczą uzyskania akredytacji umożliwiającej prowadzenie specjalistycznych kursów dla lekarzy pulmonologów oraz pozyskania środków unijnych na rozszerzenie zakresu badań w ramach „Programu profilaktyki chorób układu oddechowego. – Schorzenia chorób układu oddechowego są obecnie chorobą społeczną. W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba leczonych w naszym szpitalu pacjentów właśnie z powodu chorób układu oddechowego wzrosła o ponad 100%, z ok. 2000 osób w roku 2000 do 4500 osób w roku 2016 – podawali przykłady przedstawiciele placówki.

Szpital chce również kupić specjalistyczny sprzęt, m.in. na przeprowadzanie badań EBUS – bronchoskopii z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową oraz cyfrowy aparat RTG z możliwością tomosyntezy, czyli działający w sposób zbliżony do tomografii komputerowej. Następnie dyrekcja planuje termomodernizację wszystkich czterech budynków szpitala, w których przebywają pacjenci. Do tej pory z takimi pracami zwlekano, ponieważ w pierwszej kolejności należało zadbać o wnętrze placówki. Teraz szpital będzie starał się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programów unijnych. Koszt termomodernizacji wszystkich budynków szacowany jest na ok. 1,5-1,7 mln zł.

- Dodatkowo zamierzamy kontynuować informatyzację placówki oraz rozbudowę szpitala, dotyczącą zwiększenia liczby łóżek oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, zwiększenia liczby sal dla pacjentów oraz powstanie trzech kolejnych oddziałów koedukacyjnych z określonymi specjalizacjami, w tym chemioterapią czy mechaniczna wentylacja płuc – kończy dyrektor placówki.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować