Społeczne

Modernizacja Orlego Stawu – aneks podpisany

2020-09-29 16:30:00 Piotr Szyszkiewicz/ZUOK Orli Staw

22 września został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie realizowanego aktualnie przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

fot. ZUOK Orli Staw
fot. ZUOK Orli Staw

Umowa o dofinansowanie projektu (nr POIŚ.02.02.00-00-0017/17-00) została podpisana 23 października 2018 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie jako instytucją wdrażającą, a beneficjentem: Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Aneks z ramienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podpisali: Jan Adam Kłysz, przewodniczący Zarządu ZKG oraz Justyna Grzelak, pełnomocnik Zarządu ZKG.

Podpisany aneks zwiększa całkowity planowany koszt projektu netto z kwoty 96 268 698,69 zł do kwoty 117 199 018,71 zł oraz wydłuża, o rok, do 2023 roku okres jego realizacji.

Zwiększenie kosztów realizacji projektu spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem kosztów budowy nowoczesnej instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych. Podpisany aneks zmienia również wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020: z kwoty 53 221 719,60 zł do kwoty 79 695 332,73 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi
w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami oraz wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura Zakładu pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 

Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli Staw będzie nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Projekt pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ