Mniej godzin religii w szkołach? Inicjatywa należy do dyrekcji, decyzja do Kościoła

2019-03-26 07:20:00 BK

Radna Koalicji Obywatelskiej Barbara Oliwiecka pyta w interpelacji prezydenta Kalisza, czy w szkołach, które po reformie oświaty będą borykać się z problemami lokalowymi, będzie można zmniejszyć liczbę godzin zajęć religii i czy mogłyby się odbywać po zajęciach obowiązkowych.

fot. BK
fot. BK

Jak zaznacza w swojej interpelacji radna Barbara Oliwiecka, nadchodzący rok szkolny 2019/2020 w kontekście wdrażanej reformy edukacji będzie sporym wyzwaniem dla samorządu i kaliskich placówek.

- Obecnie w większości kaliskich szkół istnieje problem ułożenia planu zajęć tak, aby zajęcia dodatkowe z religii odbywały się po lekcjach obowiązkowych. W niektórych placówkach już teraz brakuje sal lekcyjnych, a zajęcia trwają nawet do godziny 18:15. Należy się spodziewać, że w nadchodzącym roku szkolnym nastąpi kumulacja tych problemów – pisze Barbara Oliwiecka. - Czy mając na uwadze specyficzną sytuację szkół w nowym roku szkolnym, wystąpi Pan do Kurii Diecezji Kaliskiej, aby również rozpocząć rozmowy o możliwości zmniejszenia liczby zajęć religii w szkołach, które będą się borykać z trudnościami lokalowymi oraz logistycznymi związanymi z ułożeniem planu? – pyta prezydenta Barbara Oliwiecka.

- Nauka religii w szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony do jednej godziny tygodniowo “ze względu na brak dostatecznej liczby kadry nauczającej” jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych (§ 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz U z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.) – wyjaśnia prezydent Krystian Kinastowski. - Dyrektor szkoły znając uwarunkowania organizacyjne, które mogłyby uzasadniać w dostatecznym stopniu taki wniosek, kieruje go do biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych o zmniejszenie wymiaru godzin religii.

Religia, podobnie jak etyka, nie jest przedmiotem obowiązkowym. Każdy z uczniów ma prawo do pobierania zarówno nauki religii, jak i etyki. W odróżnieniu od religii, tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły. Dla dyrektora szkoły oznacza to konieczność ułożenia planu zajęć lekcyjnych w taki sposób, aby zajęcia z religii i etyki dla danej klasy nie odbywały się w tym samym czasie, ani nie kolidowały z innymi zajęciami edukacyjnymi.

Pełna treść interpelacji: TUTAJ

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ