Społeczne

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Kaliszu [Dużo zdjęć]

2019-09-20 16:30:00 red

W kilkudziesięciu miastach w całej Polsce, w tym także w Kaliszu w piątek popołudniu odbyły się manifestacje w ramach „Młodzieżowego strajku klimatycznego”. Inicjatorką akcji na całym świecie jest 16-letnia szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

fot. MW
fot. MW

- To że widzimy jak w naszym mieście nie da się oddychać jest absurdem i w XXI wieku to nie powinno się dziać. To jedna z rzeczy, która nas motywuje żeby się dzisiaj zebrać – mówi organizatorka Maria Dąbek – Sytuacja jest na tyle poważna, że nie możemy siedzieć spokojnie. Naszą przyszłość definiują ludzie kompletnie o nią niedbający. Politycy nie mają pojęcia jak poważny jest kryzys klimatyczny, jak blisko jest katastrofa klimatyczna. Mamy 11 lat na doprowadzenie do neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla, to bardzo mało czasu – dodaje.

Postulaty organizatorów:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ