Milion złotych dla 162 kaliskich bezrobotnych

2014-07-23 10:44:00 Ada

W Powiatowym Urzędzie Pracy trwa nabór wniosków dla osób bezrobotnych w postaci: bonów stażowych, szkoleniowych, na zatrudnienie oraz bonów na zasiedlenie. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania. Największym bony stażowe.

Pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych pochodzą z „rezerwy” ministra.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu otrzymał na ten cel aż milion złotych, których starczy dla 162 osób. Bony stażowe, które cieszą się największą popularnością otrzyma 80 osób, 50 osób dostanie bony szkoleniowe, 30 bony na zatrudnienie.

Z bonu na zasiedlenie mogą skorzystać dwie osoby przed 30. rokiem życia, wysokość jednego może wynosić nawet 7 tysięcy złotych, jeśli posiadamy gwarancje zatrudnienia na minimum pół roku. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy musi wynosić minimum 80 km.

W* ramach bonu stażowego Urząd finansuje dojazd do i z pracy* (do 600 zł). Termin ważności bonu wynosi 1 miesiąc. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez Urząd, w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych za pełny miesiąc.
Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie bonu stażowego, zgłasza się do doradcy klienta w Urzędzie Pracy, gdzie pobiera wniosek o przyznanie bonu stażowego. Doradca klienta opiniuje wniosek w zakresie zgodności wsparcia z ustaleniami założonymi w Indywidualnym Planie Działania bezrobotnego. Wypełniony wniosek zawierający opinię doradcy klienta, musi zostać złożony w Kancelarii.

W ramach bonu szkoleniowego finansowany jest koszt:
1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3) przejazdu na szkolenia – wypłacane bezrobotnemu w wysokości:
– do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
– powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w wysokości:
– do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
– powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75
do 150 godzin,
– powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego
ponad 150 godzin

Bony na zatrudnienie skierowane są do pracodawców. Stanowi on refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Wszystkie oferowane bony przeznaczone są dla osób do 30 roku życia, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Wnioski należy składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w godzinach 7.30-15.30 (I piętro) do odwołania.

Więcej informacji na stronie: pup.kalisz.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ