Edukacja

Michał Sopiński - Rektorem-Komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

2023-09-02 17:30:00 Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości z dniem 1 września 2023 r. powołał dr. Michała Sopińskiego na stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, na 5 letnią kadencję. 

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Doktor Michał Sopiński od 24 marca br., decyzją Senatu Uczelni SWWS, został powołany na stanowisko Rektora-Komendanta, wcześniej pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych SWWS.

Minister Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 9  ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1053), powołał  dr. Michała Sopińskiego na Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na 5-letnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r.

Doktor Michał Sopiński jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, filologii francuskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytetu w Poitiers (Francja) na kierunku europejskiego prawa handlowego (Droit français et européen des affaires), w ramach którego uzyskał tytuł Master 2, będący odpowiednikiem polskiego tytułu magistra. Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe. Laureat Diamentowego Grantu dla wybitnych młodych naukowców przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku.

Rozprawę doktorską pt. „Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Léona Duguit” napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. UW Tomasza Staweckiego obronił w 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Rada Dyscypliny Nauki Prawne UW nadała mu stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem uchwałą z dnia 23 maja 2022 roku. Rektor AWS jest ekspertem w zakresie prawa publicznego, autorem kilkunastu publikacji  i opracowań naukowych, w tym trzech monografii autorskich. Główne obszary zainteresowań badawczych to filozofia i teoria prawa, aksjologia prawa, doktryny polityczno-prawne oraz historia prawa.

 

 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować