Społeczne

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Fabryki Kultury”

2019-07-27 15:00:00 red

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej” - tak brzmi ogłoszenie o nieograniczonym przetargu publicznym, które wystosowało Miasto. Termin składania ofert - 5 sierpnia godz. 13.00.

Koncepcja programowo-przestrzenna wykonana przez „Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat”
Koncepcja programowo-przestrzenna wykonana przez „Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat”

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury” dotyczącej adaptacji budynków przy ul. Fabrycznej 4, 6, 6a, 8 i 8a w Kaliszu na ośrodek kultury. Dokumentacja musi uwzględniać technologię sceniczną, akustyczną, oświetlenie technologiczne oraz aranżację i wyposażenie wszystkich pomieszczeń obiektu.

Z opisu technicznego opracowanego w maju 2015 roku przez „Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat”, wynika że: „Celem opracowania jest zaprojektowanie koncepcji adaptacji budynków przy ul. Fabrycznej, umożliwiające dostosowanie obiektów do wymagań inwestora oraz przekształcenie na potrzeby ośrodka kultury. W szczególności w ramach adaptacji przewidziane jest wykonanie sali widowiskowej dla 200 widzów, zaplecza wraz z garderobami, sal multimedialnych, klas do zajęć indywidualnych, sal do zajęć plastycznych oraz ruchowych.”

Zakres rzeczowy postępowania obejmuje m. in.:

1) pozyskanie mapy do celów projektowych;

2) wykonanie ekspertyzy technicznej istniejących budynków;

3) wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych całego zamierzenia budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i podpisami sprawdzających, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

5) opracowanie wielobranżowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

6) opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) w podziale na etapy i branże wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004 r.

7) opracowanie kosztorysów inwestorskich w podziale na etapy i branże, zgodnie z zasadami określonymi dla kosztorysu inwestorskiego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym m.in. miejscowego Konserwatora Zabytków, oraz warunków technicznych od gestorów sieci;

9) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi;

10) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest TUTAJ.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ