Społeczne

Marszałkowskie nagrody i stypendia dla twórców kultury. Trwa nabór wniosków

2023-11-19 10:00:00 red. za UMWW

Do 15 grudnia trwa nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. O środki mogą starać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wnioski o nagrody przyjmowane są w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do 2 grudnia.
 

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Ruszyły nabory wniosków o nagrody i stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla twórczyń i twórców kultury. Marszałkowskie nagrody dedykowane są osobom, które wyróżniają się w regionie swoją działalnością kulturalną. Z kolei stypendia to wsparcie dla tych, którzy chcą rozwijać swoje projekty i doskonalić swój warsztat twórczy. Łącznie Samorząd Województwa Wielkopolskiego na ten cel przeznaczy 600 tys. zł.

Stypendium może być przeznaczone na realizację przedsięwzięć potrzebnych do powstania dzieła, wykonanie lub wydanie utworu ale także organizację wydarzenia artystycznego lub kulturalnego. Środki mogą służyć doskonaleniu warsztatu artystycznego, pogłębianiu wiedzy dotyczącej kultury oraz sposobów jej upowszechniania. - Stypendia są przyznawane na projekty z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, m.in. w dziedzinach takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, a także na działania o charakterze animacji kulturalnej, interdyscyplinarne i inne. - Można przeczytać na stronie umww.pl. - Projekt realizowany w ramach stypendium nie może być wykonywany w ramach stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium nie może być związana umową o pracę bądź cywilnoprawną lub porozumieniem wolontarystycznym z podmiotem, który realizuje zbieżny projekt artystyczny lub kulturalny w danym roku. Stypendium ma charakter indywidualny, jest wypłacane jednorazowo i może być przyznane tej samej osobie fizycznej nie częściej niż raz na 2 lata.

Suma przeznaczona na stypendia w roku 2024 wynosi 400.000 złotych. Wnioski o przyznanie środków należy składać do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poprzez system internetowy Witkac.pl(Link do innej strony).

 

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane
są od 2002 roku. Otrzymują je osoby szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz kultury w regionie w następujących kategoriach:

  • twórczość artystyczna,
  • animacja / upowszechnianie kultury,
  • przedsiębiorczość nastawiona na kulturę,
  • popularyzacja kultury w mediach,
  • całokształt dorobku kulturalnego.

Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego po zapoznaniu się z opinią kapituły, w której składzie znajdują się osoby cieszące się dużym autorytetem świata kultury. Laureatami nagród Marszałka są m.in. Krystyna Feldman, Lech Raczak, Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Małgorzata Musierowicz, Piotr Śliwiński, Krystyna Miłobędzka, Hanna Banaszak, Hanna Kočka-Krenz, Przemysław Czapliński, Izabella Gustowska, Krzesimir Dębski.

NABÓR WNIOSKÓW

Wnioski o nagrody przyjmowane są w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do 2 grudnia. Formularze dostępne są m.in. na portalu kulturaupodstaw.pl: https://kulturaupodstaw.pl/nagrody-marszalka/

Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje przeznaczyć na nagrody w 2024 roku 200 tys. zł.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować